Kontumačný rozsudok

Rozsudok pre zmeškanie

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN