Náš tím

Tím našej advokátskej kancelárie pozostáva z advokátov, advokátskych koncipientov, právnikov a právnych asistentov, ktorí sú spôsobilí poskytovať právne služby vo viacerých oblastiach práva. Hovoríme plynule po anglicky.

Tím pracuje pod vedením advokátky JUDr. Veroniky Michalíkovej, MBA

JUDr. Veronika Michalíková, MBA ukončila právnické vzdelanie II. stupňa (Mgr.) a rigorózne konanie (JUDr.) na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2013 získala titul Master of Business Administration (MBA) na Franklin University, Ohio, USA. Od roku 2016 pôsobí ako externá doktorandka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Ako advokát je členom Slovenskej advokátskej komory. Úspešne absolvovala skúšku správcu konkurznej podstaty. Je zapísaná aj v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

V advokácii pôsobí od roku 2005. Pred otvorením vlastnej advokátskej kancelárie získala cenné pracovné skúsenosti v renomovaných slovenských aj zahraničných advokátskych kanceláriach. V roku 2007 pracovala v Európskom parlamente v Bruseli, Belgicku a absolvovala tiež pracovnú stáž v USA.

Zameriava sa najmä na obchodné právo a právo obchodných spoločností, pracovné právo, právo nehnuteľností, bytové právo a právo občianske. Zahraničným klientom poskytuje právne služby v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. 

Klient je pre nás vždy na prvom mieste

Naši pracovníci spolupracujú s viacerými slovenskými médiami a pravidelne publikujú odborné články v oblasti práva. Aj právo je oblasť, ktorá sa neustále vyvíja. Preto sledujeme novinky a každý mesiac rozposielame bezplatne informačný bulletin, snažíme sa aby naši klienti boli vždy o krok vpred. My totiž vieme, že spokojný klient sa k nám vždy vráti.

Naši klienti často krát potrebujú partnera na úzku spoluprácu, partnera, na ktorého sa môžu kedykoľvek obrátiť. Snažíme sa na Vaše otázky a dopyty odpovedať do 24 hodín.

Naši externí partneri

Pri svojej práci na základe uzavretých zmlúv o spolupráci externe spolupracujeme aj s ďalšími odborníkmi (notármi, súdnymi exekútormi, prekladateľmi a tlmočníkmi, účtovníkmi a daňovými poradcami). Vďaka nadviazanej spolupráci s viacerými advokátskymi kanceláriami so sídlom mimo územia Slovenskej republiky vieme klientom zabezpečiť poskytovanie právnych služieb aj v niektorých iných krajinách Európy.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.