AƖKƖMƖV advokátska kancelária s.r.o. má od svojho vzniku sídlo v metropole Slovenskej republiky, v Bratislave. Poskytuje však právne a poradenské služby klientom v rámci celého územia Slovenskej republiky. Našou filozofiou je byť čo najbližšie k svojim klientom, a tak mobilita našich zamestnancov podľa potreby klientov je samozrejmosťou. Od momentu prvej porady či konzultácie so svojimi klientmi budujeme dlhotrvajúce vzťahy založené na otvorenom dialógu a individuálnom prístupe. Primárnym cieľom je poskytovať klientom komplexné, rýchle a kvalitné právne služby a právne poradenstvo na vysokej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne.

SKÚSENOSTI

Počas svojho pôsobenia sa naša kancelária vyvinula na kvalitný právny tím, pre ktorý je charakteristický efektívny a novátorský prístup pri napĺňaní požiadaviek našich klientov, pričom ochrana ich záujmov je našim prvoradým cieľom.

Jednou z dominancií našej právnej činnosti je poskytovanie služieb podnikateľským subjektom – tak slovenským ako aj zahraničným podnikateľom a spoločnostiam. Služby pre korporátnych klientov zahŕňajú komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva (obchodné právo a právo obchodných spoločností vrátane podnikania zahraničných osôb a pod.). Mnohých klientov sprevádzame od ich založenia aj počas ďalšieho vykonávania ich podnikateľskej činnosti. Zamestnávateľom poskytujeme právne služby pre ich tím zamestnancov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia či zdravotného práva. V prípade súdneho sporu našich klientov zastupujeme pred súdom.

Naša kancelária však poskytuje služby aj pre fyzické osoby nepodnikateľov pri riešení ich každodenných problémov v rôznych oblastiach práva (právo nehnuteľností, sporová agenda, občianske právo a pod.). Poskytujeme právnu podporu zahraničným investorom pri realizácii ich investičných alebo obchodných zámerov na území Slovenskej republiky, vrátane zakladania organizačných zložiek a vytvárania dcérskych spoločností zahraničných subjektov v Slovenskej republike. Klientom poskytujeme služby v slovenskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Naša kancelária disponuje personálom, ktorý dynamicky, racionálne a flexibilne pristupuje k záujmom a otázkam našich klientov. V záujme poskytovať naše služby na čo najvyššej úrovni zabezpečujeme školenia svojich zamestnancov a prispievame do viacerých odborných publikácií. Dôkazom kvality našich zamestnancov sú aj ich bohaté skúsenosti s vedeckou publikačnou a prednáškovou činnosťou na odbornej a akademickej pôde.

RÝCHLOSŤ A KVALITA

Uvedomujeme si, že pri súčasnej dynamike doby je čas až príliš veľkým luxusom, preto sa ho snažíme našim klientom ušetriť. Počas analýzy právneho problému poskytujeme klientom profesionálnu, rýchlu a kvalitnú právnu radu. Pri poskytovaní právnej služby je klientovi spravidla určený kontaktný člen nášho kolektívu, s ktorým sa môže kedykoľvek spojiť. Tiež sme si vedomí toho, že cena našich služieb musí byť vždy v priamej úmere s ich kvalitou. V záujme zefektívnenia našej práce je samozrejmosťou využívanie moderných informačných technológií, ktoré šetria našim klientom čas i financie. 

MANAŽMENT PRÁVNEHO ŽIVOTA A OCHRANA ÚDAJOV

Počas pôsobenia našej kancelárie sme nazbierali bohaté skúseností, na základe ktorých sme zistili, že pre klientov sú okrem kvalitnej rady dôležité aj hodnoty ako diskrétnosť, bezpečnosť ich údajov a manažment ich právneho života. Preto sú zamestnanci našej kancelárie viazaní mlčanlivosťou pod hrozbou vážnych sankcií a sú povinní s odbornou starostlivosťou chrániť údaje klienta. Navyše, naša kancelária si uvedomuje, že klienti nechcú byť zbytočne zaťažovaní problémami, na ktoré nemajú dosah a vieme ich od nich odbremeniť tak, aby klient dostal len pre neho dôležitú konečnú informáciu, riešenie problému. Samozrejmosťou je vypracúvanie stanovísk na zadané právne otázky a návrh najvhodnejšieho postupu pre klienta. 

MEDZINÁRODNÝ ROZMER

Vzhľadom na požiadavku našich klientov pomáhať im aj pri medzinárodných projektoch a s cieľom poskytovať klientom komplexné právne služby aj pre zahraničných klientov je náš právny tím kvalitne jazykovo vybavený. Zamestnanci našej kancelárie komunikujú plynule okrem slovenského aj v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Nie je však pre nás problém riešiť právne otázky aj v iných jazykoch, s účasťou nami overených a spoľahlivých tlmočníkov a prekladateľov. 

DOBRÉ MENO

Bez akéhokoľvek ostychu je možné konštatovať, že naša kancelária počas svojej existencie prešla dynamickým rastom, pričom vysokým štandardom práce a individuálnym prístupom ku klientom si za tento čas vybudovala svoje dobré meno. Našou motiváciou je spokojnosť našich klientov, a to nás núti neustále zlepšovať našu profesionálnu úroveň i kvalitu právneho servisu poskytovaného našim klientom. To je dôvod, prečo klienti radi opätovne vyhľadávajú naše služby.

PRACOVNÝ TÍM

Kvalifikovaný a mladý kolektív pozostávajúci z piatich interných kolegov a niekoľkých externých spolupracovníkov pracuje pod odborným vedením JUDr. Veroniky Michalíkovej, MBA., ktorej bohaté nadnárodné skúsenosti v inštitúciách Európskej únie a v súkromnom sektore mimo iných aj v Spojených štátoch amerických sú zárukou tých najkvalitnejších právnych služieb. Naši právnici sú absolventmi postgraduálnych študijných programov, počas ktorých sa špecializovali na vybrané oblasti práva a naďalej sa vzdelávajú, nakoľko našou prioritou je neustály odborný rast a profesijné napredovanie. Komunikáciu v cudzích jazykoch a prehľad v zahraničných právnych úpravách zamestnanci kancelárie nadobudli počas študijných a výskumných pobytov v zahraničí. V prípade potreby je náš tím s prihliadnutím na individuálne potreby klienta rozšírený o „of counsel“ spolupracovníkov, tak aby došlo k čo najkvalitnejšiemu a najrýchlejšiemu výstupu pre klienta. Sme flexibilní, adaptabilní, s novátorskými prístupmi. Náš kolektív prináša nové progresívne riešenia, ktoré sú vždy v záujme klientov. Osobný prístup k problémom našich klientov sa nám vracia v podobe dobrých vzťahov a opakovanej spolupráce. Klientom sme k dispozícii 24 hod. denne a vzhľadom na dynamiku legislatívy sledujeme všetky novinky a aktualizácie. Každý mesiac rozposielame bezplatne informačný právny bulletin, snažíme sa, aby naši klienti boli vždy o krok vpred. My totiž vieme, že spokojný klient sa k nám vždy vráti.

Dobročinná a vzdelávacia činnosť

Naša kancelária je zakladateľom nadácie A|K|M|V. Nakoľko zdravie je najdôležitejšie, cieľom nadácie je podpora a pomoc chorým osobám, predovšetkým deťom. V ďalšom rade je cieľom nadácie aj podpora vzdelávania. Našim cieľom je prispieť ku kvalite života chorých ľudí a pomôcť im k vyzdraveniu a prežitiu plnohodnotného života.

Jedným z cieľov nadácie je aj prostredníctvom udeľovaných štipendií, stáži, podpory študentských súťaží a mobilít vyhľadávať inovatívnych, ambicióznych a zodpovedných mladých ľudí, ktorí by sa v budúcnosti mohli stať plnohodnotnými členmi pracovného tímu advokátskej kancelárie a boli kvalitatívnou posilou pre jej činnosť a prínosom pre klientov.

Bezplatné právne poradenstvo poskytuje naša kancelária aj prostredníctvom nami založeného právneho fóra právnaporada.sk. Právnu pomoc poskytujeme aj čitateľom viacerých denníkov (viď. časť médiá).

SME ČLENMI SAK

SPOLUPRÁCA S ODBORNÍKMI

Naša kancelária spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí a tým posilňuje vysokú odbornú úroveň svojich služieb. Spolupracujeme dlhodobo najmä s notárskymi a exekútorskými úradmi, prekladateľmi a tlmočníkmi, daňovými poradcami a účtovníkmi, realitnými kanceláriami a ďalšími odborníkmi. Výsledkom spolupráce je odbremenenie klientov od nadmerných starostí, šetrenie času pre ich iné aktivity a zníženie nákladov, keďže s našimi partnermi dokážeme zabezpečiť komplexné služby, podľa ich potrieb a požiadaviek. Rovnako spolupracujeme aj s nemalým počtom advokátskych kancelárií situovaných mimo územia Slovenskej republiky. Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás tím najlepším ohodnotením.

Notársky úrad JUDr. Miriam Hroteková

 

Vertere – jazykový servis, s.r.o. (prekladateľská agentúra)

 

Advokátska kancelária JUDr. Borise Vršinského (právne služby v Českej republike)

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.