Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Otázka:

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice. Moja otázka znie či je možné založiť mamine nejakú nadáciu/účet na jej liečbu z príspevkov daní firiem 2%, ktoré by som oslovila. A ak áno aký je prosím Vás postup.

Odpoveď:

Samozrejme, je možné založiť si nadáciu s cieľom podpory niektorého z verejnoprospešných účelov. Nadáciu môže založiť tak fyzická ako aj právnická osoba, prípadne aj osoba fyzická spolu s právnickou. Nadáciu môže dokonca založiť aj zahraničná právnická osoba. Tá musí dokladať aj doklad o tom, že je právnickou osobou a kto je jej štatutárnym orgánom. 

Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“ a je možný zvoliť si názov aj podľa mena alebo priezviska Vašej matky. Ak však nebude zakladateľom nadácie, bude potrebné k registrácii doložiť aj súhlas Vašej matky. Názov Vašej nadácie však nesmie byť totožný ani zameniteľný s už existujúcim názvom. 

Podmienkou je disponovanie nadačným imaním aspoň 6.639 EUR. K založeniu nadácie je potrebné čestné vyhlásenie, v ktorom by sa vyhlásilo, že nadačné imanie v tejto výške bolo splatené. Okrem tohto vyhlásenia je potrebné vypracovať aj nadačnú listinu, určiť si osoby, ktoré budú členmi orgánov nadácie. Správcom nadácie môže byť dokonca aj zahraničná fyzická osoba, tá však musí doložiť doklad o dlhodobom pobyte na Slovensku. 

Registráciu nadácie vykoná Ministerstvo vnútra SR do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti s prílohami. 

Ak by aj nadácia vznikla ešte v roku 2018, na registráciu 2% sa môže registrovať až budúci rok a 2% môže poberať až v roku 2020. 

Upozorňujeme aj na skutočnosť, že nadácia má povinnosť ukladať svoju výročnú správu do verejnej časti registra účtovných zásielok. Ak tak neurobí v zákonom stanovenej lehote, môže jej byť uložená sankcia.

Prečítajte aj:

Založenie a vznik nadácie – proces a poplatky