Založenie občianskeho združenia a nadácie

Dokážeme vám komplexne pokryť potreby aj v ďalších vašich aktivitách.

Naše služby v oblasti založenia občianskeho združenia a nadácie

Využite aj našu ponukuPonúkame na predaj nadáciu registrovanú na poberanie 2% z dane v roku 2020

Zakladanie občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Členmi združenia môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby, ktorých práva a povinnosti upravujú stanovy združenia.

Následne po založení nasleduje druhá fáza procesu – registrácia občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR. Návrh na registráciu združenia podávajú najmenej traja občania, ktorí tvoria prípravný výbor. Aspoň jeden člen prípravného výboru musí byť starší ako 18 rokov. Prílohou návrhu na registráciu sú stanovy, ktoré sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach.

Proces zakladania nadácii upravuje zákon č. 34/2002 Z.z o nadáciách. Rovnako ako v prípade občianskeho združenia je potrebné rozlišovať medzi založením a vznikom nadácie. Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi a vzniká až úspešným absolvovaním procesu registrácie pred Ministerstvom vnútra SR.

Ak ste sa rozhodli pre založenie občianskeho združenia alebo nadácie, obráťte sa na nás. Založenie občianskeho združenia alebo nadácie môže predstavovať náročnejší proces, vyžadujúci si kvalitné znalosti a skúsenosti, ktorými ako advokátska kancelária disponujeme. Vďaka profesionalite a bohatým skúsenostiam zo všetkých oblastí práva našich advokátov a právnikov, vám dokážeme komplexne pokryť potreby aj v ďalších vašich aktivitách. 

  • Komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie,
  • absolvovanie procesu registrácie na Ministerstve vnútra SR,
  • komunikácia bez nutnosti osobnej návštevy.

Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie občianskeho združenia, vykoná do 10 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania. O registrácii sa nevydáva rozhodnutie. Vznik združenia, jeho názov a sídlo oznámi ministerstvo do 7 dní po registrácii Štatistickému úradu SR.

Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra nadácií, do 30 dní od začatia konania vykoná zápis nadácie do registra nadácií a v tejto lehote zašle správcovi nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyznačí deň zápisu nadácie do registra nadácií.

Cenník a poplatky

Pri založení občianskeho združenia ako aj nadácie je potrebné uhradiť správny poplatok za návrh na registráciu v hodnote 66 EUR.

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb na základe vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.