Poskytujeme právne služby a právne poradenstvo domácim aj zahraničným klientom, a to tak fyzickým osobám, ako aj spoločnostiam s významným podielom na trhu.

Prevažnú väčšinu klientov predstavujú malí a strední podnikatelia pôsobiaci na území Slovenskej republiky. A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. však poskytuje právne služby aj viacerým zahraničným podnikateľom a spoločnostiam napríklad z Českej republiky, Ruskej federácie, Veľkej Británie a Poľska ako aj niekoľkým nadnárodných spoločnostiam pôsobiacich a vykonávajúcich podnikateľskú činnosť vo viacerých štátoch Európskej únie aj mimo nej.

A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. poskytla viacerým materským spoločnostiam právnu pomoc a právne poradenstvo pri vstupe a etablovaní sa na slovenský trh, a naďalej s nimi spolupracuje v ich ďalšej podnikateľskej činnosti. Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovať právne služby na vysokej odbornej úrovni, čo naši klienti ocenia a v budúcnosti budeme ich jedinou voľbou pri výbere advokáta.

Svoj súhlas na uverejnenie referencie nám poskytli: