Absolútna neplatnosť právneho úkonu

Neplatnosť právneho úkonu, ktorá nastáva zo zákona od začiatku a pôsobí voči každému

Predchádzajúci termín