Lex generalis

Všeobecný právny predpis

Predchádzajúci termín