Advokátsky koncipient

Pod vedením advokáta vykonáva právnu prax za účelom nadobudnutia vedomostí a osvojenia si skúseností potrebných na výkon advokácie

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN