Autoremedúra

Je to rozhodnutie o opravnom prostriedku tým istým orgánom, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN