Civilné konanie

Hovorový názov pre občianskoprávne konanie

Predchádzajúci termín