Deklaratórne rozhodnutie

Rozhodnutie, ktoré deklaruje už existujúci stav, nevytvára nový stav

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN