Descendent

Dieťa, priamy potomok

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN