Dobré mravy

Súhrn spoločenských, kultúrnych a mravných noriem

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN