Novela zákona o cestnej premávke účinná od 1.1.2014

Dňa 29. októbra 2013 poslanci NR SR schválili novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Cieľom novely bola legislatívna úprava zavedenia Národnej evidencie vozidiel a zapracovanie európskych pravidiel zjednodušujúcich cezhraničnú výmenu informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky. Prepojením databáz bude policajným zložkám štátov Európskej únie umožnené jednoduchšie vyhľadávať vlastníkov a držiteľov vozidiel, ktorými boli spáchané priestupky na území ostatných členských štátov. Na motoristov čaká aj jedna veľmi pozitívna správa a to zníženie pokút. Avšak okrem tejto dobrej správy aj viacero nových povinností.

Reflexné prvky pre chodcov

Chodci majú novú povinnosť a to reflexné prvky pre chodcov. Budú musieť za zníženej viditeľnosti chodiť po vozovke s reflexnými prvkami a to dokonca aj v obci, nie len mimo nej. Cieľom je dosiahnuť vyššiu bezpečnosť chodcov. Za pohyb v obci za zníženej viditeľnosti alebo mimo nej bez reflexných prvkov môže byť chodcom udelená pokuta až do výšky 60 €.

Zákaz pitia, jedenia a fajčenia

Novelou zákona o cestnej premávke sa uzákonilo aj to, že už žiadny spolujazdec na motorke či trojkolke nesmie piť, jesť ani fajčiť.

Alkohol za volantom

Ak Vás prichytia pri šoférovaní s alkoholom v krvi, po novom vznikla povinnosť do 30 dní sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti s cieľom zistiť možnú závislosť od alkoholu.

Parkovanie pre motorkárov a cyklistov

Novela zákona o cestnej premávke umožňuje motorkárom a cyklistom parkovať na chodníkoch aj v zóne, v ktorej je zakázané státie, prípadne zastavenie. To bude platiť aj pre lokality s plateným regulovaným státím. Chodcom však musí ostať k dispozícii aspoň 1,5 metra široký voľný chodník, inak môžu byť pokutovaný.

Novela zákona o cestnej premávke a povinnosti pre lekárov

Novelou zákona o cestnej premávke vzniká nová povinnosť aj lekárom. Vzhľadom k tomu, že doklady o zdravotnej, prípadne psychickej spôsobilosti sa zvyknú falšovať, lekári budú musieť posielať policajtom výtlačok dokladu.

Správa o nehode

Ten, kto poškodí niekomu majetok (nie auto), čiže vinník havárie, už nemôže vlastníkovi len oznámiť svoje osobné údaje. Je potrebné spolu vyplniť správu o nehode a podpísať ju. Ak sa Vám vlastníka poškodenej veci nepodarí nájsť, zo škodovej udalosti sa stane dopravná nehoda a bude potrebné privolať políciu.

Príves za autom

Novela umožňuje vodičom so skupinou B šoférovať jazdnú súpravu do 4 250 kg.

Ďalšie zmeny podľa novely zákona o cestnej premávke

Už nie je potrebné pre vyzdvihnutie vodičského preukazu na dopravnom inšpektoráte inou osobou, splnomocnenie od notára pre túto osobu.

V prípade, ak Vám budú chcieť policajti zadržať vodičský preukaz a Vy im ho nevydáte, bude neplatný.

Ak spôsobíte za posledných 5 rokov najmenej 3 dopravné nehody, ktoré budú bez zranení a nepríde k úmrtiu, o vodičské oprávnenie neprídete.

Vyraďovanie vozidiel bude mať po novom na zodpovednosti dopravný inšpektorát. Zápis vlastníka alebo držiteľa vozidla bude možné robiť aj elektronicky.

Evidenčné číslo na želanie bude možné získať aj mimo poradia, avšak si priplatíte 165,5 €. EČV však musí byť ešte voľné.

Zriaďuje sa nový informačný systém, Národná evidencia vozidiel.

Ten, kto je zapísaný v osvedčení o evidencii, ktoré bolo vydané v cudzine, je na Slovensku držiteľom vozidla.

Novelou došlo aj k takej zmene, že taxíky môžu jazdiť v pruhoch, ktoré sú vyhradené pre autobusy.

Pravidelné zdravotné a psychologické prehliadky sú povinní absolvovať len vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu vydaného na Slovensku.

Novela zákona  cestnej premávke – účinnosť

Novela zákona o cestnej premávke vstúpila do účinnosti 1.1.2014.Viac o týchto ako aj ďalčích zmenách sa dočítate aj v našom ďalšom príspevku – Novela zákona o cestnej premávke.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710