JUDr. Veronika Michalíková, MBA

Akmv-advokatska-kancelaria

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí

Je bežným javom, že v čase pred rozvodom a aj počas neho manželia spolu nevychádzajú veľmi dobre. Rodičia často zabúdajú na záujem dieťaťa a deti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Tréner / inštruktor športu – ako začať podnikať?

Činnosť trénera  a inštruktora športu je možné vykonávať aj ako podnikanie. Bližšie podmienky upravuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Založenie fyzioterapeutickej ambulancie

Na výkon činnosti fyzioterapeuta je potrebné vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. Žiadosť o vydanie licencie podáva fyzická osoba Slovenskej komore...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

D vízum -udelenie národného víza v záujme Slovenskej republiky

Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“): „Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Osvedčenie o štátnom občianstve

Slováci, ktorí nemajú platný slovenský doklad totožnosti môžu v prípade potreby požiadať o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Nehnutelnosti_36x36

Zápis vecného bremena doopatrovania do katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra sa vo svojom poslednom bulletine z roku 2022 vyjadril, že „vecným bremenom môže byť aj záväzok každodobého vlastníka...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Založenie s.r.o. online (vyplnením elektronického formulára) od 1.2.2023

Založenie s.r.o. bude od februára 2023 možné zjednodušeným spôsobom – len vyplnením elektronického formulára. Formulár bude zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Skončenie pracovného pomeru

Podľa Zákonníka práce (ďalej aj ako „ZP“) je možné skončiť pracovný pomer nasledovne: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK