Novela zákona o cestnej premávke

Dňa 29.10.2013 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá prináša najmä tieto zmeny.

Nižšie pokuty

Novela znižuje minimálnu výšku pokuty za bežné priestupky zo 60 EUR na 50 EUR. Za bežný priestupok sa bude pritom považovať napr. nesprávne parkovanie, nezapnuté svetlá, nedanie smerovky, či prekročenie povolenej rýchlosti v obci najviac o 20 km/hod. a mimo obce najviac o 30 km/hod.

Zákaz jedenia, fajčenia a pitia počas jazdy

Novela rozširuje zákaz jedenia, fajčenia a pitia počas jazdy aj na spolujazdcov motocyklov, trojkolok a štvorkolok (vozidiel kategórie L). Doteraz platil tento zákaz len pre spolujazdcov na motocykloch a mopedoch.

Taxíky vo vyhradených jazdných pruhoch

Novela zavádza oprávnenie vozidiel taxislužby, ktoré sú riadne označené, jazdiť vo vyhradených jazdných pruhoch pre autobusy a trolejbusy. Podmienkou však je, že takéto vozidlo taxislužby nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený jazdný pruh určený.

Reflexné vesty pre chodcov

Za zníženej viditeľnosti je chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky poviný mať reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev už aj v obci.

Odobratie vodičského oprávnenia

Odobratie vodičského oprávnenia postihne tých vodičov, ktorí spôsobia päť dopravných nehôd v období piatich rokov s následkom na živote alebo zdraví.

Národná evidencia vozidiel a online registrácia vozidiel

Najdôležitejšou novinkou, ktorú novela prináša, je možnosť vykonávania elektronických podaní na úseku evidovania vozidiel pre verejnosť. Pri úkonoch, ktorých dôsledkom dôjde k zmene vlastníckeho práva k motorovému vozidlu, sa bude vyžadovať použitie zaručeného elektronického podpisu, v ostatných prípadoch postačí nový občiansky preukaz s implementovaným čipom a osvedčenie o evidencii v podobe plastovej karty. Online už oznámite stratu evidenčných čísiel či stratu alebo krádež dokladov od auta. Elektronicky vybavíte aj kúpu / predaj motorového vozidla, zmenu bydliska či dokonca zmenu farby. Elektronicky cez platobný portál sa budú hradiť aj správne poplatky. O vykonaní zmeny sa občan dozvie prostredníctvom doručenej elektronickej správy. Navyše, evidencia bude prepojená tak so živnostenským, ako aj obchodným registrom, čím dokladanie výpisov z evidencií, ktoré tieto orgány vedú, nebude potrebné. Predpokladaná účinnosť tejto zmeny je 01.01.2014.

Ďalšie zmeny

Novela prináša aj tieto zmeny:

S cieľom eliminovať falšovanie, posudzujúci lekár/psychológ vydá doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti dvojmo. Jedno vyhotovenie bude lekár/psychológ povinný v lehote do 5 dní zaslať orgánu Policajnému zboru.

Za poplatok 165,50 EUR bude možné zakúpiť tabuľku s vybraným evidenčným číslom.

Po zošrotovaní vozidla ohlási vyradenie zošrotovaného vozidla z evidencie samotné šrotovisko.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710