Zmeny v spoločnosti v OR

Poplatky vo veciach obchodného registra

Súdne poplatky sú druhom poplatkov, ktoré sa v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmeny v obchodnom registri

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obchodnom registri“) zakotvuje zoznam...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmeny v s.r.o. – kedy je potrebný overený podpis

Zmeny v s.r.o. Obchodný zákonník v § 127a ods. 3 ustanovuje, že „pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená, ak programom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Premeny obchodných spoločností od 1.3.2024

Od 01.03.2024 je účinný zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Tak...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako rozšíriť predmety podnikania v spoločnosti?

Rozšírenie predmetu podnikania v sro sa zapisuje do obchodného registra SR. Predmet činnosti tvorí zoznam živností, na vykonávanie ktorých má spoločnosť s ručením obmedzeným oprávnenie....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena názvu firmy – zmena obchodného mena

Podnikáte pod obchodným menom, ktoré sa Vám už nezdá dostatočne pútavé a chceli by ste ho zmeniť za nové, len...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vzdanie sa funkcie konateľa v s.r.o. alebo člena predstavenstva v a.s.

V zmysle § 133 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra do 30.09.2022

Spoločnosti, ktoré boli do obchodného registra zapísané do 30.09.2020 ešte nemuseli niektoré údaje o členoch svojich orgánov zapisovať do obchodného...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK