Colné právo

Ponúkame komplexný právny servis a poradenstvo v oblasti colného práva, zastupovanie v konaniach pred orgánmi štátnej správy v colníctve.

Colné právo predstavuje osobitné pododvetvie finančného práva. Jeho podstata vychádza z existencie cla ako povinnej peňažnej platby vyberanej pri prechode tovaru cez colnú hranicu v osobitnom konaní príslušnými štátnymi orgánmi.

Do podoby colného práva výrazne zasiahol vstup Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ), v rámci ktorej sa uplatňuje spoločná colná politika a v dôsledku ktorého tak úpravu slovenského colného práva nachádzame i v právnych predpisoch EÚ. Základ slovenskej právnej úpravy – tzv. colný zákon z roku 2001 bol nahradený novým colným zákonom z roku 2004. Popri ňom existuje tzv. Colný kódex európskeho spoločenstva, ktorý je fundamentálnym predpisom v oblasti colného práva a riadia sa ním colné úrady vo všetkých členských štátoch EÚ.

Ak obchodujete so zahraničnými partnermi, problematike colného práva sa nevyhnete. V rámci tejto oblasti sa naša advokátska kancelária rada stane pre Vás oporou a poskytne Vám svoje skúsenosti a znalosti, čím zároveň ušetrí Váš čas. Navyše poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, preto naša advokátska kancelária bude pre Vás oporou aj pri ďalších aktivitách.

Referencie od klientov

222 hodnotení na Google
4,9