Colné právo

Ponúkame komplexný právny servis a poradenstvo v oblasti colného práva, zastupovanie v konaniach pred orgánmi štátnej správy v colníctve.

Colné právo predstavuje osobitné pododvetvie finančného práva. Jeho podstata vychádza z existencie cla ako povinnej peňažnej platby vyberanej pri prechode tovaru cez colnú hranicu v osobitnom konaní príslušnými štátnymi orgánmi.

Do podoby colného práva výrazne zasiahol vstup Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ), v rámci ktorej sa uplatňuje spoločná colná politika a v dôsledku ktorého tak úpravu slovenského colného práva nachádzame i v právnych predpisoch EÚ. Základ slovenskej právnej úpravy – tzv. colný zákon z roku 2001 bol nahradený novým colným zákonom z roku 2004. Popri ňom existuje tzv. Colný kódex európskeho spoločenstva, ktorý je fundamentálnym predpisom v oblasti colného práva a riadia sa ním colné úrady vo všetkých členských štátoch EÚ.

Ak obchodujete so zahraničnými partnermi, problematike colného práva sa nevyhnete. V rámci tejto oblasti sa naša advokátska kancelária rada stane pre Vás oporou a poskytne Vám svoje skúsenosti a znalosti, čím zároveň ušetrí Váš čas. Navyše poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, preto naša advokátska kancelária bude pre Vás oporou aj pri ďalších aktivitách.

od 80 € + DPH / hodinová sadzba
v závislosti od prípadu
Mám záujem

Referencie od klientov

244 hodnotení na Google
4,9