GDPR pre lekárov a ambulancie

Ak máte záujem o GDPR dokumentáciu pre Vašu ambulanciu, ponúkame Vám komplexnú dokumentáciu prispôsobenú na mieru, ktorá by pozostávala najmä z nasledovných služieb:

  • vstupná analýza (dotazník prípadne telefonát / videohovor k spracúvaniu osobných údajov v spoločnosti)
  • záznamy o spracovateľských činnostiach,
  • informačná povinnosť prispôsobená na zverejnenie na webe (pre pacientov a prípadne ďalšie dotknuté osoby), ďalšie informácie v súvislosti s webom (odporúčanie ku kontaktnému formuláru, cookies, zverejneniu fotiek na webe)
  • informačná povinnosť prispôsobená pre zamestnancov,
  • poverenie na spracúvanie osobných údajov pre zamestnancov,
  • vzor súhlasu (napr. na zverejnenie recenzie, zverejnenie fotky zamestnanca)
od 300 € v závislosti od úkonov
podľa dohody
Mám záujem

Pokiaľ by sa na základe vstupnej analýzy ukázala potreba riešiť ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov nad rámec štandardných účelov spracúvania osobných údajov v ambulancii, bude na práce navyše predložená samostatná ponuka (napr. v používanie kamerového systému, vlastná aplikácia na objednávanie pacientov, cezhraničný prenos osobných údajov, potreba uzavretia zmluvy o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovateľom atď.).

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Referencie od klientov

245 hodnotení na Google
4,9