Občianske právo

Ako sa brániť voči ohováraniu?

Ústava SR zakotvuje v Čl. 26  slobodu prejavu, tá však nemôže byť realizovaná na úkor iných ústavných práv, napríklad práva na zachovanie ľudskej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh na vydanie dopĺňacieho rozsudku

Aj v našej praxi sme sa už stretli so situáciou, kedy súd vyniesol rozsudok, ale v rozsudku nerozhodol o časti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Možnosti poškodeného ak mal škodca poistenie zodpovednosti za škodu

Vznik škody cudzím zavinením môže nastať vo veľa rôznych situáciách, ako napr. vytopenie susedov, poškodenie tovaru, ktorý si zákazník prezeral...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ochrana osobnosti – ako podať žalobu, judikatúra

Máte záujem o prípravu žaloby vo veci ochrany osobnosti? Naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať, kontaktujte nás.  Ochrana osobnosti v občianskom práve...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zánik poistenia – ako je možné ukončiť poistné zmluvy?

Poistné zmluvy sú ako samostatný zmluvný typ upravené v § 788 až 828a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Otázky k náhrade za užívanie spoločnej veci nad rámec spoluvlastníckeho podielu

Mieru práv a povinností podielového spoluvlastníka k spoločnej veci vyjadruje jeho spoluvlastnícky podiel. V praxi často dochádza k prípadom, kedy niektorý zo spoluvlastníkov spoločnú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako darovať 2 % alebo 3 % dane?

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej ako „zákon o dani z príjmov“) môžu fyzické aj...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Užívanie spoločnej veci nad rámec spoluvlastníckeho podielu

Právna úprava vlastníctva zakotvená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“) umožňuje, aby jedna vec mala...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK