Občianske právo

Akmv-advokatska-kancelaria

Zodpovednosť za vady (úprava od 1.7.2024)

Novelou Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), ktorá vstupuje do účinnosti od 1. júla 2024, došlo k výrazným zmenám v úprave jednak všeobecnej, jednak osobitnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kto a kedy je oslobodený od súdneho poplatku?

Oslobodenie od súdneho poplatku upravuje jednak Civilný sporový poriadok, jednak zákon o súdnych poplatkoch.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozsudku o rozvode na Slovensku

Častokrát sa stáva, že k rozvodu manželstva dochádza v zahraničí. Ak následne chce slovenský občan dať si rozvod zapísať na Slovensku, potrebuje...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Obchodné podmienky a ochrana spotrebiteľa od 1.7.2024

Dňa 01.07.2024 vstupuje do účinnosti nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý nahradí tieto zákony: Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zakotvuje všeobecnú úpravy ochrany...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Súdne a správne poplatky od 1.4.2024

Dňa 01.04.2024 vstúpi do účinnosti zákon č. 530/2023 Z. z. o zmene zákonov v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, ktorým...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozsudku o zverení dieťaťa a o úprave styku

Jednou z oblastí rodinného práva je starostlivosť o dieťa, či už po rozvode manželstva alebo v prípade, ak rodičia spolu nežijú. V globalizovanom svete sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zbavenie (obmedzenie) svojprávnosti na právne úkony – postup a lehoty

Spôsobilosť na právne úkony Skôr ako prejdeme k samotnému postupu ako obmedziť osobu v spôsobilosti na právne úkony, vysvetlíme si obsah pojmu spôsobilosť na právne...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povolenie na predaj alkoholu

Pre predaj alkoholu v spotrebiteľskom balení je nevyhnutné získať Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu. Povolenie vydáva príslušný colný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK