Začiatok podnikania

Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila komplexnú informáciu k založeniu súkromnej zubárskej praxe (stomatológie).

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie zubnej techniky

Zriadenie zubnej techniky je pomerne zložitý a časovo náročný proces. V tomto článku si prejdeme všetky potrebné kroky, ktoré je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie s.r.o. – postup, poplatky, lehoty

Na to, aby ste založili spoločnosť s ručením obmedzeným budete potrebovať: S účinnosťou od 1.11.2018 je potrebné v návrhu na založenie s.r.o. vyplniť aj políčka...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Akciová spoločnosť – základná charakteristika a orgány

Akciová spoločnosť – základná chrakteristika „Akciová spoločnosť[1] je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie

S účinnosťou od 01.01.2017 bola zákonom č. 389/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)

S účinnosť od 1.1.2017 má byť do právneho poriadku SR zavedená nová forma obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Ako založiť start-up

Založenie start-upu Start-up možno charakterizovať ako novozaloženú spoločnosť, resp. spoločnosť v začiatkoch svojho podnikania, ktorá bola založená za účelom vytvorenia určitého produktu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Organizačná zložka podniku (slovenská / zahraničná)

Čo sa rozumie pod organizačnou zložkou podniku? Organizačná zložka podniku je hospodárska jednotka podniku, ktorej vytvorenie sa zapisuje do obchodného registra. So...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK