Začiatok podnikania

Založenie cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry

Aby ste mohli začať podnikať v oblasti cestovného ruchu ako cestovná kancelária, je potrebné obrátiť sa na príslušný okresný úrad,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie a vznik nadácie, proces, poplatky

Kto môže založiť nadáciu? Zákon ustanovuje, že zakladateľom nadácie môže byť tak fyzická osoba ako aj osoba právnická. Je tiež možná...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie nadácie na Slovensku – podmienky a postup

Nadácia je právnická osoba, má právnu subjektivitu a koná samostatne pod svojím menom. Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila komplexnú informáciu k založeniu súkromnej zubárskej praxe (stomatológie).

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Overovani_dokumentu_36x36

Ako založiť jóga štúdio

K prevádzkovaniu joga štúdia nepostačuje ohlásenie živnosti, ale postup je o niečo zložitejší. Ak chce inštruktor jogy prevádzkovať joga štúdio prostredníctvom právnickej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie zubnej techniky

Zriadenie zubnej techniky je pomerne zložitý a časovo náročný proces. V tomto článku si prejdeme všetky potrebné kroky, ktoré je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Tréner / inštruktor športu – ako začať podnikať?

Činnosť trénera  a inštruktora športu je možné vykonávať aj ako podnikanie. Bližšie podmienky upravuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako získať povolenie na činnosť „organizovanie športových podujatí“

Dňa 01.02.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí (ďalej len „zákon“). Tento zákon ustanovil,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK