Začiatok podnikania

GDPR pre správcov bytových domov

Subjekty, ktoré vykonávajú správu bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „zákon o vlastníctve bytov“)...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako založiť rodinný podnik?

S účinnosťou od roku 2022 by mohli vznikať rodinné podniky. Pripravovaná zmena zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Živnostenské podnikanie od 01.08.2021

Dňa 18.06.2021 bol prijatý zákon, ktorým došlo k viacerým zmenám v právnej regulácii živnostenského podnikania. Zmeny nadobúdajú účinnosť od 01.08.2021 a majú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Osobný dotazník podľa GDPR

Jedným z častých spôsobov nakladania s osobnými údajmi je aj ich spracúvanie vo forme dotazníkov. S dotazníkmi sa môžeme stretnúť napr. v pracovnoprávnej oblasti,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Na čo si dať pozor pri vypracovaní GDPR?

Jednou zo základných povinností, ktorá prevádzkovateľom vyplýva zo Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (ďalej ako „GDPR“) je aj vypracovanie internej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

GDPR v praxi

GDPR, celým názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

GDPR v skratke

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

GDPR – Aké je znenie nariadenia?

GDPR je skratka z anglického názvu General Data Protection Regulation, čo v slovenčine znamená všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK