Odškodné za meškanie a zrušenie letu

Mešká Vám lietadlo? Alebo ste zmeškali prípoj – následný let z dôvodu meškania iného letu? Informujte sa u nás, aké máte nároky (zabezpečenie jedla, hotela), prípadne akú veľkú finančnú kompenzáciu môžete požadovať. S vymožením odškodného Vám radi pomôžeme.

Kontaktujte našu advokátsku kanceláriu na email office@akmv.sk.

Aké údaje budeme od Vás potrebovať?

Na náš email office@akmv.sk nám pošlite nasledovné údaje, aby sme posúdili Váš nárok na kompenzáciu:

 • Meno a priezvisko
 • Email
 • telefonický kontakt
 • názov leteckej spoločnosti
 • dátum letu
 • číslo letu
 • rezervačné číslo
 • odkiaľ ste leteli
 • kam ste leteli (finálna destinácia)
 • počet žiadateľov
 • dôvod podania žiadosti (meškanie letu, zrušenie letu, zmeškanie prípojného letu, odmietnutie nastúpiť do lietadla)
 • ako ste si kúpili letenku (priamo od leteckej spoločnosti, cez portál predávajúci letenky – pelikán, atď., cez cestovnú kanceláriu)
 • predpokladaný dôvod meškania letu (zlé počasie, technický problém, covid, štrajk, iné)

Po dorućení týchto údajov Vám zašleme cenovú ponuku na odsúhlasenie.

Nároky pri leteckej doprave

V praxi môžu nastať nasledovné situácie:

Let má meškanie

Vaše nároky pri meškaní letu závisia od dĺžky meškania letu a vzdialenosti, kam letíte:

 • v prípade dlhých meškaní (dve hodiny a viac, v závislosti od vzdialenosti letu) sa cestujúcim v každom prípade poskytne bezplatne jedlo a občerstvenie a dva bezplatné telefonáty, telexy, faxové správy alebo e-maily,
 • ak sa čas odletu presunie na nasledujúci deň, cestujúcim sa tiež poskytne hotelové ubytovanie a preprava medzi letiskom a miestom ubytovania,
 • keď je meškanie päť hodín alebo dlhšie, cestujúci sa môžu rozhodnúť pre úhradu úplných nákladov na letenku, podľa potreby spolu so spiatočným letom do prvého miesta odletu.

Ak let mešká aspoň 3 hodiny oproti plánovanému času príletu, máte nárok aj na finančnú náhradu:

Suma v EURVzdialenosť
2501 500 km a menej
400Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km
600Viac ako 3 500 km

návrhu na začatie prejudiciálneho konania (spojené veci C-402/07 a C-432/07Súdny dvor Európskej únie objasnil, že cestujúci, ktorí dosiahnu svoje konečné cieľové miesto tri alebo viac hodín po plánovanom čase príletu, môžu (tak ako cestujúci, ktorých lety sú zrušené) uplatňovať nárok na paušálnu náhradu od leteckej spoločnosti, pokiaľ príčinou meškania neboli mimoriadne okolnosti poznámka: napr. štrajk, živelná pohroma, nepriaznivé počasie a podobne). V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa situácia cestujúcich, ktorých lety majú meškanie, a tých, ktorých lety sú „v poslednej možnej chvíli“ zrušené, musí považovať z hľadiska uplatnenia ich práva na náhradu za porovnateľnú, pretože títo cestujúci sú vystavení podobnej nepríjemnosti, a to strate času. (zdroj: eur-lex.europa.eu)

„Ak ste zmeškali prípojný let na trase v rámci EÚ (alebo mimo EÚ, ak ide o let z krajiny EÚ), mali by ste mať nárok na odškodnenie, ak ste do konečnej destinácie doleteli s viac ako trojhodinovým meškaním. Nezáleží na tom, či je letecký dopravca, ktorý prevádzkuje prípojný let, z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ. V prípade, že na cestu z krajiny mimo EÚ do konečnej destinácie v krajine EÚ využívate prestupné lety, z ktorých jeden prevádzkuje letecká spoločnosť z krajiny mimo EÚ a druhý letecká spoločnosť z EÚ, resp. oba prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ, a stane sa, že do konečnej destinácie doletíte s dlhým meškaním, nárok na odškodnenie vzniká iba v prípade letov, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ. Nárok na odškodnenie nevzniká, ak zmeškáte prípojné lety z dôvodu omeškania pri bezpečnostnej kontrole alebo nedodržíte čas nástupu do lietadla na prestupnom letisku. V prípade, že prijmete ponuku na let na iné letisko, ako je uvedené v pôvodnej rezervácii, a daný let sa omešká, máte nárok na odškodnenie. Časom príletu používaným na výpočet meškania je čas príletu na letisko uvedené v pôvodnej rezervácii alebo do destinácie dohodnutej s leteckou spoločnosťou. Výdavky na prepravu medzi alternatívnym letiskom a letiskom uvedeným v pôvodnej rezervácii, resp. dohodnutou destináciou by mala znášať letecká spoločnosť. (zdroj: eur-lex.europa.eu)

Neumožnenie (odmietnutie) nástupu do lietadla

V ojedinelých prípadoch sa stáva, že cestujúci sú vyzvaní, aby dobrovoľne neodleteli daným letom a vzdali sa svojich rezervácií. Ak by však počet dobrovoľníkov nebol dostatočný, môže dôjsť k tomu, že Vám proti Vašej vôli nebude umožnené nastúpiť do lietadla. V tomto prípade máte právo na:

 • úhradu nákladov na letenku do siedmich dní alebo na spiatočný let do prvého miesta odletu alebo na presmerovanie na ich konečné cieľové miesto,
 • starostlivosť (občerstvenie a jedlo, hotelové ubytovanie, prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania, dva bezplatné telefonické hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily),
 • náhradu vo výške:
  • 250 eur v prípade všetkých letov do 1500 kilometrov,
  • 400 eur v prípade všetkých letov v rámci EÚ nad 1500 kilometrov a v prípade všetkých ostatných letov od 1500 do 3500 kilometrov,
  • 600 eur v prípade všetkých ostatných letov. (zdroj: eur-lex.europa.eu)

Let bol zrušený

Ak bol Váš let zrušený, máte nasledovné nároky:

 • starostlivosť (občerstvenie a jedlo, hotelové ubytovanie, preprava medzi letiskom a miestom ubytovania, dva bezplatné telefonické hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily),
 • úhrada nákladov na letenku do siedmich dní alebo spiatočný let do prvého miesta odletu alebo presmerovanie na ich konečné cieľové miesto,
 • náhrada vo výške:
  • 250 eur v prípade všetkých letov do 1500 kilometrov,
  • 400 eur v prípade všetkých letov v rámci EÚ nad 1500 kilometrov a v prípade všetkých ostatných letov od 1500 do 3500 kilometrov,
  • 600 eur v prípade všetkých ostatných letov.

Náhrada sa vypláca v prípade, že cestujúci nebol informovaný o zrušení letu s dostatočným predstihom. Nemusí sa však vyplatiť, ak dopravca preukáže, že príčinou zrušenia letu sú mimoriadne okolnosti, ktorým nebolo možné zabrániť ani prijatím všetkých primeraných opatrení. (zdroj: eur-lex.europa.eu)

Umiestnenie do nižšej triedy

Ak letecký dopravca umiestni cestujúceho do triedy nižšej, než na ktorú bola letenka kúpená, do siedmich dní cestujúcemu uhradí:

 • 30 % ceny letenky v prípade všetkých letov do 1500 km,
 • 50 % ceny letenky v prípade všetkých letov v rámci EÚ nad 1500 km, s výnimkou letov medzi krajinami EÚ a francúzskymi zámorskými departmánmi, a všetkých ostatných letov od 1500 km do 3500 km,
 • 75 % ceny letenky v prípade všetkých ostatných letov vrátane letov medzi krajinami EÚ a francúzskymi zámorskými departmánmi. (zdroj: eur-lex.europa.eu)

Pri akých letoch vzniká nárok na kompenzáciu?

Nariadenie (ES) č. 261/2004 sa uplatní:

 • na cestujúcich odlietajúcich z letiska na území krajiny Európskej únie, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia zmlúv Európskej únie
 • aj na cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného v krajine mimo EÚ, ak letia na letisko, ktoré sa nachádza na území krajiny EÚ, ktorá podlieha ustanoveniam zmlúv ES, ak je prevádzkujúcim leteckým dopravcom letu dopravca EÚ.

Inak povedané, svoje práva môžete uplatňovať:

 • ak ide o let v rámci EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ
 • ak ide o let z krajiny mimo EÚ do destinácie v EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ
 • ak ide o let z EÚ do destinácie mimo EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ.

Pod pojmom EÚ sa myslí 27 členský krajín vrátane Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, ostrovov Réunion a Mayotte, Svätého Martina (Francúzskych Antíl), Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov (avšak nie Faerské ostrovy). Pravidlá EÚ sa vzťahujú aj na lety na/z Islandu, do Švajčiarska a Nórska.

Let tam a let späť sa vždy považujú za dva samostatné lety, aj pokiaľ boli rezervované v rámci jednej rezervácie.

Môže sa stať, že let prevádzkuje iná letecká spoločnosť (označuje sa aj ako prevádzkujúci letecký dopravca), ako tá, od ktorej ste si zakúpili letenku. V prípade výskytu problémov nesie zodpovednosť iba letecká spoločnosť, ktorá let prevádzkuje. V prípade, keď si letecká spoločnosť prenajíma od inej leteckej spoločnosti lietadlá s posádkou, prevádzkovú zodpovednosť za let nesie v súlade s pravidlami EÚ (konkrétne nariadením 261/2004) tá letecká spoločnosť, ktorá si lietadlo prenajala. (zdroj: europa.eu)

Kedy nároky nemusia byť uznané?

Pozor si treba dať hlavne na to, aby ste mali potvrdenú rezerváciu na príslušný let a s výnimkou prípadu zrušenia letu sa dostavili na odbavenie vo vopred určenom čase alebo, ak nie je stanovený žiadny čas, najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu. 

Prečítajte si podrobnejšie, na čo máte nárok, keď Vám mešká lietadlo (prípadne zmeškáte prípoj): Nároky cestujúcich pri meškaní a zrušení letu

Lety z Veľkej Británie

Nároky by sa dali uplatniť len v prípade, ak Váš let zo Spojeného kráľovstva do EÚ prevádzkoval prepravca z EÚ, za podmienky, že Vám ešte nebola poskytnutá kompenzácia alebo odškodnenie podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

Referencie od klientov

244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zrušenie koncesie na taxi

Poprosím o informáciu, či je možné pozastavenie koncesie na taxi a ak áno za akých podmienok, aký je postup. Ďakujem.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyradenie vozidla taxislužby z koncesie

Kúpil som si motorové vozidlo a išiel si dať vykonať technickú prehliadku. Tam mi bolo povedané, že vozidlo je zapísané v koncesii...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vodič na živnosť – vedenie cudzieho motorového vozidla

Bol som na školení pre dopravcov a bolo mi povedané, že nemôžem ako vodič pracovať pre dopravnú spoločnosť v prípade, ak mám...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie