Povolenie na nákladnú dopravu

Otázka:

Chcem si podať žiadosť na nákladnú dopravu nad 3,5 tony. Čo sa okrem žiadosti prikladá na úrad dopravy, aké dokumenty? Som konateľ s.r.o.

Odpoveď:

K rozšíreniu činnosti o dopravu sa dokladá v jednom vyhotovení najmä:

  1. výpis z registra trestov Vás ako konateľa (originál, nie starší ako 3 mes.)
  2. výpis z registra trestov vedúceho dopravy, ak ním nebudete Vy ako konateľ (originál, nie starší ako 3 mes)
  3. výpis z registra trestov právnickej osoby – Vašej spoločnosti
  4. pracovná zmluvu s vedúcim dopravy, ak ním nebudete Vy
  5. musíte mať podanú účtovnú závierku, z ktorej vyplýva vlastné imanie aspoň 9tis EUR na prvé vozidlo a + 5 tis. EURna každé ďalšie vozidlo. Ak Vaša spoločnosť nie je staršia ako 15 mesiacov, postačuje deklarovať finančné zabezpečenie aj základným imaním zapísaným v obchodnom registri.
  6. doklad preukazujúci miesto garážovania alebo parkovania (nájomná zmluva)
  7. obyčajné kópie technických preukazov na autá, STK, emisnej kontroly
  8. leasingová zmluva, ak je vozidlo na leasing
  9. nájomná zmluva, ak sú vozidlá v nájme

V žiadosti na dopravu je tiež možné zaškrtnúť políčko, že súhlasíte s tým, aby si úrad dopravy vyžiadal Váš výpis z registra trestov. V tomto prípade nie je potrebné doložiť výpis z registra trestov, avšak je potrebné oznámiť úradu dopravy informácie potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov. Niektoré úrady dopravy majú tlačivo pre tento účel na internete. Naopak, výpis z registra trestov právnickej osoby – Vašej spoločnosti si úrad dopravy vyžiadať nemôže, musíte ho doložiť. 

Pokiaľ nebude konateľ aj vedúcim dopravy, je potrebné doložiť aj pracovnú zmluvu. Tá môže znieť aj len na niekoľko hodín mesačne. Dohoda však nie je akceptovaná, musí byť uzavretá pracovná zmluva. 

Poplatok za vydanie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy je 30 EUR. Za licenciu spoločenstva sa platí poplatok 20 EUR. Lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní.

Prečítajte si aj ako vybaviť povolenie na vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu nad 3,5t

Otázka:

Poprosím o zodpovedanie otázky, či je potrebné na medzinárodnú dopravu len živnostenské oprávnenie alebo aj povolenie z úradu dopravy. Aktuálne vlastníme Vozidlo Hyundai ix55 celková hmotnosť do 3,5 tony + prívesný vozík  celková hmotnosť do 2,5 tony. Plánujeme kúpiť Mitsubishi Pajero celková hmotnosť do 3,5 tony + prívesný vozík celková hmotnosť 3,5 tony. Potrebujeme licenciu na medzinárodnú nákladnú dopravu do 3,5 tony, alebo nad 3,5 tony, keďže jazdná súprava má dokopy viac ako 3,5 tony?

Odpoveď:

Ak bude mať jazdná súprava (vozidlo + príves) celkovú hmotnosť viac ako 3,5 tony potrebuje z úradu dopravy povolenie na výkon povolania cestnej nákladnej dopravy. Toto povolenie platí pre územie SR. Ak potrebujete vykonávať prepravu tovaru aj v rámci EÚ, požiadate aj o vydanie licencie spoločenstva.