Nároky cestujúcich pri meškaní a zrušení letu

Nie je neobvyklé, že najmä počas letnej dovolenkovej sezóny civilné lety meškávajú. Cestujúci, ktorému sa stane takáto nepríjemná udalosť, má právo na odškodnenie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Meškal Vám let viac ako 3 hodiny alebo Vám bol let zrušený? Alebo ste zmeškali prípoj ďalšieho letu? Neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk.

Pôsobnosť vyššie uvedeného nariadenia sa vzťahuje sa cestujúcich odlietajúcich z letiska z územia členských štátov Európskej Únie, alebo na cestujúcich letiacich z tretích krajín do Európskej Únie v prípade, ak im nebola poskytnutá náhrada v tretej krajine a ak letecký dopravca je dopravcom spoločenstva.

Výška náhrady za meškanie letu

Dopravca je povinný poskytnúť cestujúcemu za meškanie letu náhradu:

 • 250 EUR v prípade všetkých letov na vzdialenosť 1500 km alebo menej,
 • 400 EUR v prípade všetkých letov v rámci spoločenstva nad 1500 km a všetkých ostatných letov od 1500 km do 3500 km,
 • 600 EUR v prípade všetkých letov, ktoré nespadajú pod prvé dve možnosti.

Ďalšie nároky pri meškaní letu (jedlo, ubytovanie)

Ak dopravca očakáva, že let do vzdialenosti 1 500 km bude mať meškanie minimálne dve hodiny, alebo ak let bude mať meškanie tri a viac hodín v rámci spoločenstva vo vzdialenosti viac ako 1 500 km, alebo bude mať rovnaké meškanie v ostatných letoch vo vzdialenosti 1 500 km – 3 500 km, alebo bude mať let meškanie 4 a viac hodín v prípade letov, ktoré nespadajú pod vyššie uvedené kategórie je povinný poskytnúť takto dotknutým cestujúcim jedlo a občerstvenie a v prípade nutnosti, ak sa odlet očakáva najskôr na nasledujúci deň, tak aj hotelové ubytovanie spolu s prepravou medzi letiskom a miestom ubytovania. Navyše sa cestujúcim musia bezplatne poskytnúť dva telefónne hovory, telexy, faxové správy, alebo e-maily.    

Ak je meškanie letu minimálne päť hodín má dotknutý cestujúci právo na výber medzi úhradou úplných nákladov na letenku v cene, za ktorú bola kúpená, za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo v spojení s ním, do siedmich dní, alebo spiatočným letom do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti, ktoré musí dopravca zabezpečiť.

Podmienky kompenzácie za meškanie / zmeškanie letu

Kompenzáciu možno žiadať len ak cestujúci

 • a) majú potvrdenú rezerváciu na príslušný let a dostavili sa na odbavenie, ako je určené a v čase, ktorý vopred písomne (vrátane elektronických prostriedkov) stanovil letecký dopravca, cestovná kancelária alebo splnomocnený cestovný agent, alebo ak nie je stanovený žiadny čas, najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu; alebo
 • b) boli leteckým dopravcom alebo cestovnou kanceláriou prepísaní z letu, na ktorý mali rezerváciu na iný let, bez ohľadu na dôvody.

Naopak, nariadenie sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cestujú:

 • bezplatne alebo
 • za znížené cestovné, ktoré nie je priamo alebo nepriamo dostupné pre verejnosť.

Avšak uplatňuje sa to na cestujúcich, ktorí majú letenky vydané leteckým dopravcom alebo cestovnou kanceláriou v rámci programu pre častého zákazníka alebo iného obchodného programu.

Nároky pri odmietnutí nastúpiť do lietadla

Keď prevádzkujúci letecký dopravca odôvodnene očakáva odmietnutie nástupu do lietadla, najprv vyzve dobrovoľníkov, aby sa vzdali svojich rezervácií za protislužbu. Ak nie je počet dobrovoľníkov dostatočný, aby umožnil nástup do lietadla zostávajúcim cestujúcim, letecký dopravca môže potom odmietnuť cestujúcim nástup do lietadla proti ich vôli, pričom im musí poskytnúť náhradu.

Leteckí dopravcovia dávajú prednosť osobám so zníženou pohyblivosťou a všetkým osobám, ktoré ich sprevádzajú.

V prípade zrušenia letu alebo odmietnutia nástupu do lietadla majú dotknutí cestujúci právo na:

 • úhradu nákladov na letenku do siedmich dní alebo na spiatočný let do prvého miesta odletu alebo na presmerovanie na ich konečné cieľové miesto,
 • starostlivosť (občerstvenie a jedlo, hotelové ubytovanie, prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania, dva bezplatné telefonické hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily),
 • náhradu vo výške:
  • 250 eur v prípade všetkých letov do 1500 kilometrov,
  • 400 eur v prípade všetkých letov v rámci EÚ nad 1500 kilometrov a v prípade všetkých ostatných letov od 1500 do 3500 kilometrov,
  • 600 eur v prípade všetkých ostatných letov. (zdroj: eur-lex.europa.eu)

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. novembra 2009

1.      Articles 2(l), 5 and 6 of Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, must be interpreted as meaning that a flight which is delayed, irrespective of the duration of the delay, even if it is long, cannot be regarded as cancelled where the flight is operated in accordance with the air carrier’s original planning.

2.      Articles 5, 6 and 7 of Regulation No 261/2004 must be interpreted as meaning that passengers whose flights are delayed may be treated, for the purposes of the application of the right to compensation, as passengers whose flights are cancelled and they may thus rely on the right to compensation laid down in Article 7 of the regulation where they suffer, on account of a flight delay, a loss of time equal to or in excess of three hours, that is, where they reach their final destination three hours or more after the arrival time originally scheduled by the air carrier. Such a delay does not, however, entitle passengers to compensation if the air carrier can prove that the long delay was caused by extraordinary circumstances which could not have been avoided even if all reasonable measures had been taken, namely circumstances beyond the actual control of the air carrier.

3.      Article 5(3) of Regulation No 261/2004 must be interpreted as meaning that a technical problem in an aircraft which leads to the cancellation or delay of a flight is not covered by the concept of ‘extraordinary circumstances’ within the meaning of that provision, unless that problem stems from events which, by their nature or origin, are not inherent in the normal exercise of the activity of the air carrier concerned and are beyond its actual control.“ (zdroj: eur-lex.europa.eu)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie