Nároky cestujúcich pri meškaní letu

Nie je neobvyklé, že najmä počas letnej dovolenkovej sezóny civilné lety meškávajú. Cestujúci, ktorému sa stane takáto nepríjemná udalosť, má právo na odškodnenie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Pôsobnosť tohto nariadenia sa vzťahuje sa cestujúcich odlietajúcich z letiska z územia členských štátov Európskej Únie, alebo na cestujúcich letiacich z tretích krajín do Európskej Únie v prípade, ak im nebola poskytnutá náhrada v tretej krajine a ak letecký dopravca je dopravcom spoločenstva.

Dopravca je povinný poskytnúť cestujúcemu za meškanie letu náhradu:

  • 250 EUR v prípade všetkých letov na vzdialenosť 1500 km alebo menej,
  • 400 EUR v prípade všetkých letov v rámci spoločenstva nad 1500 km a všetkých ostatných letov od 1500 km do 3500 km,
  • 600 EUR v prípade všetkých letov, ktoré nespadajú pod prvé dve možnosti.

Ak dopravca očakáva, že let do vzdialenosti 1 500 km bude mať meškanie minimálne dve hodiny, alebo ak let bude mať meškanie tri a viac hodín v rámci spoločenstva vo vzdialenosti viac ako 1 500 km, alebo bude mať rovnaké meškanie v ostatných letoch vo vzdialenosti 1 500 km – 3 500 km, alebo bude mať let meškanie 4 a viac hodín v prípade letov ktoré nespadajú pod vyššie uvedené kategórie je povinný poskytnúť takto dotknutým cestujúcim jedlo a občerstvenie a v prípade nutnosti, ak sa odlet očakáva najskôr na nasledujúci deň, tak aj hotelové ubytovanie spolu s prepravou medzi letiskom a miestom ubytovania. Navyše sa cestujúcim musia bezplatne poskytnúť dva telefónne hovory, telexy, faxové správy, alebo e-maily.    

Ak je meškanie letu minimálne päť hodín má dotknutý cestujúci právo na výber medzi úhradou úplných nákladov na letenku v cene, za ktorú bola kúpená, za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo v spojení s ním, do siedmich dní, alebo spiatočným letom do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti, ktoré musí dopravca zabezpečiť.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vnikanie susedových mačiek na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Odhlásenie z trvalého pobytu

Mal som dve deti v pestúnskej starostlivosti, odišli od nás pred 6 rokmi a neodhlásili sa z trvalého pobytu, ako...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie