Zápis dopravcov (FO) do obchodného registra

Ak by ste radi podnikali v tejto oblasti ako SZČO a vzťahuje na vás zo zákona povinnosť zápisu do obchodného registra, obráťte sa na nás.

Pri zápise dopravcov (PO) do obchodného registra poskytujeme komplexný právny servis

V zmysle novely zákona o cestnej doprave sú dopravcovia ako podnikajúce fyzické osoby (SZČO) povinní zapísať sa do obchodného registra od 01.03.2012. Držiteľ oprávnenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je podnikateľom, ktorý nepodniká na základe živnostenského oprávnenia, a teda nie je zapísaný v živnostenskom registri. Preto sa v záujme právnej istoty a prehľadnosti podnikateľov v tomto segmente navrhol ich zápis do obchodného registra a to aj vtedy, keď je dopravca fyzickou osobou, pretože tá by inak nebola evidovaná nikde a pre verejnosť by bola utajená. V prípade záujmu vytvoríme webstránku a prepravný poriadok v zmysle § 4 ods. 5 zákona o cestnej dopravy.

  • vypracovanie ako aj asistencia pri obstarávaní potrebných dokumentov,
  • podanie návrhu na zápis do obchodného registra,
  • podanie návrhu na výmaz z obchodného registra,
  • vybavenie povolenia na dopravu

Povinnosť zápisu do obchodného registra vyplýva z § 5 ods. 3 zákona o cestnej doprave:

  • Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnik na základe povolenia udeleného podľa tohto zákona a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov. Postup udeľovania, pozastavenia platnosti a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis.
  • Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov.
  • Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo 2 sa zapisuje do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva. 

Cenník a poplatky

V prípade, ak by ste sa rozhodli absolvovať proces zápisu sami, je treba rátať so súdnym poplatkom za podanie návrhu v listinnej podobe v hodnote 165,50 EUR.

My vám za tú istú cenu ponúkame prípravu všetkých dokumentov a podanie elektronickými prostriedkami, pričom uvedená suma v sebe zahŕňa už aj spomínaný poplatok.

Prečo my?

Naša advokátska kancelária zapisuje dopravcov z celého územia SR. V danej oblasti máme bohaté skúsenosti, o čom svedčia referencie takmer 200 zapísaných dopravcov. Vďaka zaručenému elektronickému podpisu vám, pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci, šetríme váš čas aj poplatky. Tým, že poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, staneme sa pre vás oporou aj pri ďalších vašich aktivitách.

Referencie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.