Informácia pre prevádzkovateľov cestnej dopravy

Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave účinného od 1. marca 2012 je prevádzkovateľ cestnej dopravy povinný ZAPÍSAŤ SA DO OBCHODNÉHO REGISTRA.

Každá fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri je povinná účtovať v sústave PODVOJNÉHO účtovníctva.

Ak k zápisu fyzickej osoby (prevádzkovateľa cestnej dopravy) do obchodného registra došlo v priebehu účtovného obdobia, účtovná jednotka má podľa § 9 ods. 3 zákona o účtovníctve povinnosť prejsť zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo, a to vždy len k prvému dňu účtovného obdobia NASLEDUJÚCEHO po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovej sústavy. To znamená, že ak fyzická osoba (prevádzkovateľ cestnej dopravy) bola zapísaná do obchodného registra v roku 2012, potom je povinná od 1. januára 2013 začať účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

zdroj: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710