Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Zmena účelu prechodného pobytu cudzinca

V tomto článku si prejdeme základné informácie k zmene účelu pobytu.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dlhodobý pobyt cudzinca na Slovensku

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov – príslušníkov tretích krajín....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Vybavenie slovenského rodného listu a pasu pre dcéru / syna narodeného v zahraničí

Potomok slovenského štátneho občana automaticky narodením nadobúda slovenské štátne občianstvo. Má tak nárok nielen na vydanie slovenského rodného listu, ale tiež...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prechodný pobyt cudzinca

Najpodstatnejší zákon, ktorý upravuje pobyte cudzincov na Slovensku je zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyt cudzincov a o zmene...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov – príslušníkov tretích krajín:...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Udelenie štátneho občianstva SR

Podmienky udelenia štátneho občianstva SR upravuje § 7 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

D vízum -udelenie národného víza v záujme Slovenskej republiky

Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“): „Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Získanie štátneho občianstva SR občanom Ruskej federácie

Podľa medzinárodnej zmluvy platnej medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou (č. 71/1981 Zb. o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva) nie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK