Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Dedicske_pravo_36x36

Nadobudnutie občianstva iného štátu bez straty občianstva SR (dvojité občianstvo)

Dňa 1. apríla 2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá v niektorých prípadoch značne...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Ako si ponechať slovenské občianstvo po nadobudnutí občianstva iného štátu

Ak občan SR nadobudol občianstvo iného štátu po 1.4.2022, môže požiadať o to, aby mu bolo občianstvo SR ponechané. Ministerstvu vnútra Slovenskej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Ako vybaviť rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

Potomok slovenského štátneho občana automaticky narodením nadobúda slovenské štátne občianstvo. Má tak nárok nielen na vydanie slovenského rodného listu, ale tiež...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Postup vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Kto môže požiadať o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí Podľa zákona č. 474/2005 Z. z. jeSlovákom žijúcim v zahraničí „osoba, ktorá nemá...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Slovák žijúci v zahraničí – prechodný pobyt na Slovensku

Slovák žijúci v zahraničí, pokiaľ má vydané o tomto statuse osvedčenie, môže požiadať o prechodný pobyt na Slovensku. Účel pobytu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena adresy prechodného pobytu na cudzineckej polícii

Jednou z podmienok udelenia prechodného pobytu cudzincom z tretích krajín je aj zabezpečenie ubytovania v Slovenskej republike, čo musí cudzinec...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Postup získania schengenského víza C– turistické víza

Pre pohyb a zotrvanie na území Slovenskej republiky pre cudzincov z tretích krajín, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovorov a zmlúv o bezvízovom styku, sú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pobyt pre matku cudzinku, ak jej dieťa je slovenský občan

Často sa s praxi stretávame s nesprávnym názorom, že pokiaľ má cudzinec z tretej krajiny dieťa (ktoré je slovenským občanom), nemá právo na pobyt na Slovensku....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK