Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Akmv-advokatska-kancelaria

Postup vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Kto môže požiadať o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí Podľa zákona č. 474/2005 Z. z. jeSlovákom žijúcim v zahraničí „osoba, ktorá nemá...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Ako si ponechať slovenské občianstvo po nadobudnutí občianstva iného štátu

Ak občan SR nadobudol občianstvo iného štátu po 1.4.2022, môže požiadať o to, aby mu bolo občianstvo SR ponechané. Ministerstvu vnútra Slovenskej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Dočasná odborná stáž zubného lekára – ako vybaviť pre cudzinca?

Možnosť vykonávania dočasnej odbornej stáže sa donedávna aplikovala len na nemocničný sektor. Rozšírenie možnosti aplikácie inštitútu dočasnej odbornej stáže aj pre...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dedicske_pravo_36x36

Nadobudnutie slovenského občianstva potomkami a iné zmeny

Dňa 1. apríla 2022 nadobudne účinnosť novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá v niektorých prípadoch značne...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Vypis z registra trestov

Žiadosť o výpis z registra trestov pre cudzinca

Pokiaľ si potrebuje cudzinec na Slovensku vyžiadať výpis z registra trestov, má dve možnosti. V tomto článku sa dozviete aký je presný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Poplatky cudzineckej polície

Poplatky týkajúce sa pobytovej agendy a víz upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Poplatky, ktoré sa platia prevažne na oddeleniach...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Môže cudzinec s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny pracovať?

Cudzinci z tretej krajiny, ktorí získali prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, nemôžu prvých 12 mesiacov od udelenia pobytu na Slovensku pracovať. Výnimkou by bol...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Trvalý pobyt pre cudzinca – rodiča dieťaťa so slovenským občianstvom

Často sa s praxi stretávame s nesprávnym názorom, že pokiaľ má cudzinec z tretej krajiny dieťa (ktoré je slovenským občanom), nemá právo na pobyt na Slovensku....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK