Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Vypis z registra trestov

Žiadosť o výpis z registra trestov pre cudzinca

Pokiaľ si potrebuje cudzinec na Slovensku vyžiadať výpis z registra trestov, má dve možnosti. V tomto článku sa dozviete aký je presný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Poplatky cudzineckej polície

Poplatky týkajúce sa pobytovej agendy a víz upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Poplatky, ktoré sa platia prevažne na oddeleniach...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Môže cudzinec s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny pracovať?

Cudzinci z tretej krajiny, ktorí získali prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, nemôžu prvých 12 mesiacov od udelenia pobytu na Slovensku pracovať. Výnimkou by bol...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Trvalý pobyt pre cudzinca – rodiča dieťaťa so slovenským občianstvom

Často sa s praxi stretávame s nesprávnym názorom, že pokiaľ má cudzinec z tretej krajiny dieťa (ktoré je slovenským občanom), nemá právo na pobyt na Slovensku....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pracovné povolenie pre Ukrajincov

Ukrajinci momentálne tvoria najpočetnejšiu skupinu spomedzi cudzincov pracujúcich na Slovensku. Len ku koncu minulého roka bol ich počet viac ako...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pobyt občanov Veľkej Británie a Severného Írska

S účinnosťou od 1.1.2021 končí štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) a ich...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uznanie sobáša s cudzincom na Slovensku (zápis sobáša do osobitnej matriky)

Sobášili ste sa ako slovenský občan s osobou inej štátnej národnosti v zahraničí? Ak áno, nezabudnite si dať sobáš na Slovensku zapísať do osobitnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena pracovnej pozície alebo zamestnávateľa počas prechodného pobytu cudzinca

S povolením na pobyt na účel zamestnania sa vydáva cudzincovi aj doklad – dodatočné informácie o zamestnaní. V tomto doklade sa uvádzajú tieto údaje: názov,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK