Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Akmv-advokatska-kancelaria

Ako získať národné „D“ víza

V minulosti sme už písali o možnosiach udelenia schengenských víz typu „C“, tzv. turistických. V tomto článku sa zameriame na udelenie národných „D“...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dlhodobý pobyt cudzinca na Slovensku

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov – príslušníkov tretích krajín....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Dočasná odborná stáž (zaškolovanie) zubného lekára – ako vybaviť pre cudzinca?

Možnosť vykonávania dočasnej odbornej stáže sa donedávna aplikovala len na nemocničný sektor. Rozšírenie možnosti aplikácie inštitútu dočasnej odbornej stáže aj pre...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Možnosti cudzincov získať slovenský cestovný pas

Vydanie cestovných dokladov Slovenskej republiky upravuje zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Štátne občianstvo pre Slováka žijúceho v zahraničí

Osoby s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, majú možnosť požiadať o udelenie slovenského štátneho občianstva zjednodušeným spôsobom, t. j. bez splnenia všeobecnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov – príslušníkov tretích krajín:...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Dobrovoľná strata slovenského štátneho občianstva

Strata slovenského štátneho občianstva zväčša nastáva zo zákonných dôvodov, ktorým je napríklad aj dobrovoľné nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Ako si ponechať slovenské občianstvo po nadobudnutí občianstva iného štátu

Ak občan SR nadobudol občianstvo iného štátu po 1.4.2022, môže požiadať o to, aby mu bolo občianstvo SR ponechané. Ministerstvu vnútra Slovenskej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK