Novela zákona o cestnej premávke – návrh účinný od 1.9.2014

V parlamente sa nachádza návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorého cieľom je umožniť nákladným motorovým vozidlám v čase od 23.00 hod. do 5.00 hod. pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo.

Podľa v súčasnosti platného znenia nemôžu vodiči motorových vozidiel kategórie N, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg, alebo vodiči jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg,  pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo. Návrh novely chce zaviesť, aby tento zákaz platil len v časovom intervale medzi 5:00 hod do 23:00 hod.

Obmedzenie jazdy výhradne v dvoch jazdných pruhoch zostáva zachované

Obmedzenia jazdy výhradne v dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky na ceste s tromi alebo viacerými jazdnými pruhmi zostáva zachované. Naďalej tak platí, že mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie

  • vodič nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg
  • vodič jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m
  • vodič zvláštneho motorového vozidla
  • vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1

použiť na jazdu výhradne dva jazdné pruhy najbližšie k pravému okraju vozovky; v ostatných jazdných pruhoch smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

Dôvody navrhovanej novely

Ako uvádza dôvodová správa k návrhu novely, nakoľko v navrhovanom časovom úseku od 23:00 hod. do 5:00 hod. je osobná doprava minimálna, je dnešné znenie zákazu kontraproduktívne a zakazuje nákladným motorovým vozidlám predchádzať iné motorové vozidlá v čase, kedy to nie je potrebné. Dôvodová správa ďalej uvádza, že nepovažuje za potrebné obmedzovať nákladné motorové vozidlá na dialniciach a rýchlostných cestách v neskorých nočných hodinách a skorých ranných hodinách, keď sú cesty takmer prázdne.

Účinnosť

Novela zákona o cestnej premávke má nadobudnúť účinnosť od 01. septembra 2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710