Minimálna mzda v rokoch 2013 až 2024

V zmysle zákona č. 662/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa určí suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok najmenej vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.

O sume minimálnej mzdy rozhodne vláda najneskôr do 20. októbra.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o právne služby v oblasti pracovného pŕava nás kontaktujte na office@akmv.sk

Minimálna mzda v roku 2024

suma minimálnej mzdy na rok 2024 je

  • 750 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 4,310 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Minimálna mzda v roku 2023

Suma minimálnej mzdy na rok 2023 je

  • 700 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 4,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Minimálna mzda v rokoch 2013 – 2022

MINIMÁLNA MZDA – ROKMESAČNÁ MZDAHODINOVÁ MZDA
2022646 €3,713 €
2021623 €3,580 €
2020580 €3,333 €
2019520 €2,989 €
2018480 €2,759 €
2017435 €2,500 €
2016405 €2,328 €
2015380 €2,184 €
2014352 €2,023 €
2013338 €1,941 €
zdroj: Národný inšpektorát práce

POZOR! Suma minimálnej mzdy sa líši v závislosti od pracovného miesta

Podľa Zákonníka práce „Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce (ďalej len „stupeň“) príslušného pracovného miesta.

§ 120 ods. 4 Zákonníka práce: „Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.“

StupeňKoeficient minimálnej mzdy
11,0
21,2
31,4
41,6
51,8
62,0

a) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:

StupeňSuma minimálneho mzdového nároku
1700,00 eur za mesiac
2816,00 eur za mesiac
3932,00 eur za mesiac
41 048,00 eur za mesiac
51 164,00 eur za mesiac
61 280,00 eur za mesiac

b) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

StupeňSuma minimálneho mzdového nároku
14,023 eura za hodinu
24,690 eura za hodinu
35,356 eura za hodinu
46,023 eura za hodinu
56,690 eura za hodinu
67,356 eura za hodinu

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie