Rôzne

Výpočtový základ pre výpočet odmeny advokáta v roku 2023 (režijný paušál 12,52 EUR)

Advokát má právo požadovať od klienta na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozsudku o rozvode na Slovensku

Častokrát sa stáva, že k rozvodu manželstva dochádza v zahraničí. Ak následne chce slovenský občan dať si rozvod zapísať na Slovensku, potrebuje k tomu uznanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia – 1.časť

Na to, aby bolo vydané súdne rozhodnutie platné a vykonateľné aj v inom štáte ako v tom, ktorý ho vydal,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Prehliadka advokátskej kancelárie

Na základe novely Trestného poriadku s účinnosťou od 1.5.2023 boli prijaté nové pravidlá, ktoré majú podľa dôvodovej správy zabezpečiť riadny postup prehliadky...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do OR a elektronické podanie

V prípade, ak dôjde k odmietnutiu vykonania zápisu údajov do obchodného registra z dôvodu, že návrh a/alebo prílohy k návrhu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Niektoré pripravované zmeny v právnom poriadku SR

V Národnej rade SR sa v súčasnosti nachádzajú viaceré návrhy zákonov, ktoré majú do právneho poriadku SR zaviesť aj tieto...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Významný zahraničný investor

Za významného zahraničného investora v zmysle zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách (ďalej ako „zákon o významných investíciách“) sa považuje právnická...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Nostrifikácia dokladu o vzdelaní na Slovensku

Uznávanie dokladov o vzdelaní upravuje zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní. Dokladom o vzdelaní, ktorý je možné na Slovensku uznať,  je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK