Rôzne

Výpočtový základ pre výpočet odmeny advokáta v roku 2023 (režijný paušál 12,52 EUR)

Advokát má právo požadovať od klienta na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do OR a elektronické podanie

V prípade, ak dôjde k odmietnutiu vykonania zápisu údajov do obchodného registra z dôvodu, že návrh a/alebo prílohy k návrhu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Niektoré pripravované zmeny v právnom poriadku SR

V Národnej rade SR sa v súčasnosti nachádzajú viaceré návrhy zákonov, ktoré majú do právneho poriadku SR zaviesť aj tieto...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Významný zahraničný investor

Za významného zahraničného investora v zmysle zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách (ďalej ako „zákon o významných investíciách“) sa považuje právnická...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Nostrifikácia dokladu o vzdelaní na Slovensku

Uznávanie dokladov o vzdelaní upravuje zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní. Dokladom o vzdelaní, ktorý je možné na Slovensku uznať,  je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Minimálna mzda 2013 – 2023

V zmysle zákona č. 662/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa určí suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok najmenej vo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Príspevok na úhradu voľnočasových aktivít pre dieťa (príspevok na krúžky)

Od 1. júla 2022 vstúpil do účinnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Štát poskytne príspevok na úhradu voľnočasových...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozvodu na Slovensku

Častokrát sa stáva, že k rozvodu manželstva dochádza v zahraničí. Ak následne chce slovenský občan dať si rozvod zapísať na Slovensku, potrebuje k tomu uznanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK