Rôzne

POZOR! na „Oznámenie o zápise do obchodného registra“ s výzvou k platbe

Posledné dni sme zaznamenali, že pre viaceré obchodné spoločnosti je doručovaný list pod názvom „Oznámenie o zápise do Obchodného Registra.“...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Praktický postup pri uplatnení ošetrovného a nemocenského počas COVID-19

V rámci opatrení na zmiernenie následkov prebiehajúcej epidémie koronavírusu bol dňa 25.03.2020 prijatý zákon, ktorým došlo k zmenám zákona o...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

AML dokumentácia – program vlastnej činnosti

Jednou z povinností povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ústavná sťažnosť – ako ju podať, základné informácie

Ústavný súd SR je podľa článku 127 Ústavy SR oprávnený rozhodovať aj o sťažnostiach fyzických alebo právnických osôb v prípadoch,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Trestné oznámenie za ohováranie, krivé obvinenie či týranie

Ako a kam podať trestné oznámenie?  Postup pred začatím trestného stíhania upravuje ustanovenie § 196 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie pozemkového spoločenstva a povinnosť vykonania zmien do 30.6.2019

Založenie pozemkového spoločenstva sa spravuje zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“).

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zápis do registra prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb

S účinnosťou od 1.4.2018 platí na Slovensku nový zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti upravujúci problematiku kybernetickej bezpečnosti....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

GDPR – Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK