Rôzne

Akmv-advokatska-kancelaria

Nároky cestujúcich pri meškaní a zrušení letu

Nie je neobvyklé, že najmä počas letnej dovolenkovej sezóny civilné lety meškávajú. Cestujúci, ktorému sa stane takáto nepríjemná udalosť, má právo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Minimálna mzda v rokoch 2013 až 2024

V zmysle zákona č. 662/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa určí suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok najmenej vo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu a povinnosti sprostredkovateľov

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať tak fyzická osoba ako aj osoba právnická.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Registrácia patentu

Čo je patent? Patent je výlučné vlastnícke právo udelené vynálezcovi, jednotlivcovi alebo organizácií kompetentným orgánom na vynález, ktoré mu poskytuje zákonnú právomoc...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povinnosti neziskových organizácií

Od roku 2014 pribudli neziskovým organizáciám ďalšie povinnosti na základe zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Podielová odmena advokáta – podmienky jej dojednania

V zmysle Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len “vyhláška”) môže...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Vzory_smluv_36x36

Úžitkový vzor a jeho zápis do registra

Úžitkový vzor je právna ochrana technického riešenia, ktoré je výsledkom vynálezcovej činnosti, je priemyselne využiteľné a patrí do akejkoľvek oblasti techniky. Ochranu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Nehnutelnosti_36x36

Kde podať návrh na súd po 1.6.2023 (súdna mapa)

Dňa 1.6.2023 nadobudla účinnosť reforma súdnej mapy. Zmeny nastali na viacerých úrovniach a to v oblasti špecializácie súdov, v počte existujúcich súdov a taktiež vznikli nové...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK