Návrh novely zákona o ochrane nefajčiarov

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila informáciu k pripravovanej novele na ochranu nefajčiarov.

Dňa 01.07.2013 má nadobudnúť účinnosť vládny návrh novely zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh novely“). V súčasnosti je návrh novely v prvom čítaní. Návrh novely má priniesť najmä tieto zmeny:

Zariadenie spoločného stravovania

Má dôjsť k rozšíreniu definície zariadenia spoločného stravovania, ktorým v zmysle návrhu novely myslí „zariadenie, v ktorom sa poskytujú stravovacie služby spojené s podávaním pokrmov a nápojov.“ Za zariadenie spoločného stravovania sa tak bude pokladať aj  také zariadenie, v ktorom sa pokrmy nevyrábajú ani nepripravujú. Zákaz fajčenia by sa tak mal vzťahovať aj na zariadenia, v ktorých sa pokrm len podáva, tzn. bol dovezený z iného zariadenia, v ktorom sa vyrobil a pripravil.

Obchodné domy a športoviská

Návrh novely má zaviesť aj zákaz fajčenia v obchodných domoch. Návrh novely však umožní zriadenie tzv. fajčiarní pod podmienkou, že tieto nebudú umiestnené v  priestoroch určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru. Rovnako návrh novely umožňuje zriadiť fajčiarne aj v úradných budovách. Návrhom novely sa zároveň navrhuje, aby zákaz fajčenia platil vo všetkých športových zariadeniach. Podľa platnej právnej úpravy sa zákaz fajčenia v súčasnosti vzťahuje len na uzavreté športové zariadenia.

Odklad splnenia povinností súvisiacich s týmto návrhom novely sa pre prevádzkovateľov obchodných domov a športových zariadení umožňuje do 31.12.2013.

Návrh novely zavádza aj definíciu pojmu obchodný dom, ktorým je  „vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.“

Elektronické a rastlinné cigarety

Novela spresňuje aj definíciu škodlivej látky, za ktorú sa považuje „látka so škodlivým účinkom na ľudský organizmus nachádzajúca sa v tabakových výrobkoch alebo v ich dyme a dechte alebo vo výrobkoch, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak.“ Podľa dôvodovej správy k navrhovanej novele sa tak zákaz fajčenia bude vzťahovať aj napríklad na elektronické cigarety alebo iné výrobky s obsahom sušených rastlín, ktoré tvarovo pripomínajú vzhľad cigarety a užívajú sa fajčením.

Pokuty

Novelou sa navrhuje aj zvýšenie dolnej a hornej hranice pokuty ukladanej orgánmi verejného zdravotníctva fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe za nezabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia. Súčasná minimálna hranica 331 EUR sa posúva na 500 eur a maximálna výška sa posunie z 3.319 EUR na 15.000 EUR.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie