Novela zákona o advokácii (schválená NRSR 18.10.2013)

Dňa 18.10.2013 bola v NRSR schválená novela zákona o advokácii, ktorá vylučuje povinnosť advokátov registrovať svoj informačný systém na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Túto povinnosť zaviedol nový zákon o ochrane osobných údajov a pôvodne ju bolo potrebné splniť do konca roka 2013.

Novela zároveň umožňuje advokátom získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu povolania bez súhlasu dotknutej osoby kopírovaním, skenovaním či iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.Novela priniesla aj ďalšie dve zmeny:

  1. odstránenie povinnosti vedenia výkazu praxe advokátskeho koncipienta na dennej báze a
  2. zavedenie povinnosti prítomnosti advokáta na ústnej časti advokátskej skúšky jeho koncipienta, ktorému je školiteľom

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie