Novela zákona o advokácii (schválená NRSR 18.10.2013)

Dňa 18.10.2013 bola v NRSR schválená novela zákona o advokácii, ktorá vylučuje povinnosť advokátov registrovať svoj informačný systém na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Túto povinnosť zaviedol nový zákon o ochrane osobných údajov a pôvodne ju bolo potrebné splniť do konca roka 2013.

Novela zároveň umožňuje advokátom získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu povolania bez súhlasu dotknutej osoby kopírovaním, skenovaním či iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.Novela priniesla aj ďalšie dve zmeny:

  1. odstránenie povinnosti vedenia výkazu praxe advokátskeho koncipienta na dennej báze a
  2. zavedenie povinnosti prítomnosti advokáta na ústnej časti advokátskej skúšky jeho koncipienta, ktorému je školiteľom

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie