Novela zákona o bankách (od 10.06.2013)

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona bol prerokovaný v 1. čítaní na schôdzi NR SR v marci 2013. Novela reaguje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES.

Jednou z hlavných zmien, ktoré novela zavádza je zákaz žiadania poplatkov za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo úverového účtu, ktorého zriadenie je podmienkou úverového vzťahu. Podľa dôvodovej správy sa však tieto ustanovenia “nebudú týkať presne definovaných typov úverov, pri ktorých je vedenie úverového účtu dôležité pre obidve zmluvné strany, t.j. nielen pre banku, ale aj pre spotrebiteľa. Takými sú napríklad platobný účet, bežný účet umožňujúci povolené prečerpanie, kreditná karta.”

Dôležitú zmenu zavádza aj ustanovenie týkajúce sa bezplatného úplného alebo čiastočného predčasného splatenia hypotekárneho úveru. Navrhuje sa, aby sa toto ustanovenie vzťahovalo aj na hypotekárne úvery s variabilnou úrokovou sadzbou, ak počas predchádzajúceho roka nedošlo k jej zmene.

Navrhuje sa tiež vypustenie úpravy vykonávania osobitných hypotekárnych obchodov pobočkami zahraničných bánk na základe bankového povolenia. Novela zavádza, že oprávnenie poskytovať osobitné hypotekárne obchody budú mať na území Slovenskej republiky len banky. Tým však nebude dotknutá možnosť pobočiek zahraničných bánk poskytovať na území Slovenskej republiky bežné hypotekárne úvery, t.j. úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam a ktoré sú bankovými obchodmi v zmysle § 5 písm. i) zákona o bankách.

Novelou sa zároveň zasahuje aj do znenia iných zákonov, napríklad tiež do zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Navrhovaná účinnosť novely je 10.06.2013.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie