Novela zákona o notároch účinná od 1.1.2014

Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Novelu zákona o notároch predložila do parlamentu poslankyňa Renáta Zmajkovičová (Smer-SD).

V zmysle § 14 ods. 1 zákona  výkon notárskeho úradu zaniká ku dňu 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom notár dosiahne vek 67 rokov. Pôvodný návrh pritom hovoril o 65 rokoch veku notára. Notári, ktorí dosiahli stanovený vek budú ministrom odvolaní na návrh Notárskej komory SR. Tým sa uvoľní niekoľko desiatok notárskych úradov a poskytne sa priestor na uplatnenie pre notárskych čakateľov.

Ako uvádza dôvodová správa k novele zákona, dôvodom pre doplnenie predmetného ustanovenia do právnej úpravy je nevyhnutnosť prispôsobenia podmienok pre výkon notárskej  činnosti aktuálnym ekonomickým pomerom.

Novela zákona o notároch – prechodné ustanovenia

V zmysle prechodných ustanovení notárovi, ktorý ku dňu 31. decembra 2013 dosiahol vek 67 rokov, zaniká výkon notárskeho úradu k 30. júnu 2014.

O podobnom postupe sa uvažuje v budúcnosti aj v súvislosti s exekútormi.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie