POZOR! na „Oznámenie o zápise do obchodného registra“ s výzvou k platbe

Posledné dni sme zaznamenali, že pre viaceré obchodné spoločnosti je doručovaný list pod názvom „Oznámenie o zápise do Obchodného Registra.“ Jeho súčasťou je aj poštový poukaz na sumu 133 EUR.

Hneď na úvod uvádzame, že v liste požadovanú platbu nie je podnikateľ povinný podľa zákona platiť! V tomto prípade nejde o úradnú zásielku zo súdu, prípadne z „oficiálneho“ obchodného registra vedeného súdom, ale o ponuku súkromného subjektu, ktorý pod rovnakým názvom (OBCHODNÝ REGISTER s.r.o., vznikla v máji 2020) ponúka zvýraznený zápis do jeho súkromného registra nachádzajúceho sa na jeho webovej stránke. V týchto listoch sa píše: „Ponuka zápisu do Obchodného registra podlieha zvýraznenému výpisu z Obchodného registra a nie je v žiadnom súvise so zápisom alebo povinným zverejneným obchodného registra, alebo inými zverejneniami zo strany štátnych ustanovizní.“ Bohužiaľ nie všetci podnikatelia sa v návale pracovných povinností dostanú pri čítaní listu až k tejto informácii. 

Ide teda len o ponuku súkromnej osoby, ktorej obsahom ponúkaných služieb je, podľa ich obchodných podmienok zverejnených na ich webovom sídle: zviditeľnenie a marketingová propagácia podnikateľských subjektov registrovaných v Slovenskej republike (obchodné spoločnosti a podnikatelia – fyzické osoby) prostredníctvom prehľadnej a štruktúrovanej databázy, ktorá umožňuje návštevníkom webového sídla www.obchodnyregister.sk jednoduché vyhľadávanie zapísaných podnikateľských subjektov.“ 

Bohužiaľ, samotný obchodný register v Bratislave dovolil zápis obchodnej spoločnosti s týmto názvom „OBCHODNÝ REGISTER s.r.o.“ a veľa ľudí, ktorým táto nevyžiadaná pošta je doručená, sa mylne domnievajú, že poplatok súvisí s podaním, ktoré do obchodného registra vedeného súdom v predchádzajúcom období podali. 

Upozorňujeme, že v zmysle obchodných podmienok tejto spoločnosti, je požadovaná odplata za zvýraznený zápis, nevratná. Navyše upozorňujeme aj na potrebu vypovedania zmluvy, kedy výpoveď musí byť dokonca doručená druhej zmluvnej strane najneskôr 60 dní pred uplynutím aktuálne plynúceho kalendárneho roka trvania zmluvy.“ Čiže, ak poplatok jeden rok zaplatíte (hoci aj omylom, lebo ste sa domnievali, že ide o zákonný poplatok), príde Vám faktúra pravdepodobne aj o rok s odvolaním sa na skutočnosť, že ste zmluvu nestihli vypovedať. 

Zaujímavosťou je aj poplatok 133 EUR. Od 01.10.2020 sa podáva návrh do obchodného registra len elektronicky a poplatok je 33 EUR. Necháme na zvážení každého čitateľa, či istá zhoda so sumou požadovanou obchodnou spoločnosťou OBCHODNÝ REGISTER s.r.o. je len náhodná. 

Rovnako sme sa stretli aj s ponukami iných súkromných spoločností, ktoré fungujú rovnako. Jednou z nich je aj Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o., zhodou okolností má rovnakého majiteľa ako OBCHODNÝ REGISTER s.r.o., tiež vznikla len tento rok a zasiela podobné spoplatnené ponuky zápisu do ich registra. 

Viac informácií o podobných praktikách niektorých súkromných subjektov a ich business modeli nájdete určite pri vyhľadávaní aj na internete. 

Ako advokátska kancelária sa budeme konaním uvedených subjektov zaoberať.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie