Príspevok na úhradu voľnočasových aktivít pre dieťa (príspevok na krúžky)

Od 1. júla 2022 vstúpil do účinnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Štát poskytne príspevok na úhradu voľnočasových aktivít pre dieťa oprávnenej osobe, t. j. osobe ktorej sa vypláca prídavok na dieťa, ak takejto osoby niet, tak sa príspevok poskytne osobe, ktorá ako prvá preukáže, že je zákonným zástupcom dieťaťa.

Aby oprávnená osoba mohla požadovať o príspevok, musí dieťa spĺňať niekoľko podmienok:

 • mať trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • byť vo veku 5 – 18 rokov,
 • po ukončení povinnej školskej dochádzky sa musí zúčastňovať na výchovno-vzdelávacom procese.

Voľnočasovou aktivitou sa rozumie činnosť v oblasti vzdelávania, kultúry a športu. Ide najmä o navštevovanie základných umeleckých škôl alebo jazykových škôl. Presné zoznamy voľnočasových aktivít ustanoví Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Aby sa uľahčila administratíva pri poskytovaní príspevku bude celý systém elektrizovaný. Každému dieťaťu sa zriadi konto dieťaťa a vytvorí sa mu jedinečný identifikátor, ktorý sa sprístupní prostredníctvom QR kódu. Prístup do konta bude mať oprávnená osoba po prihlásení sa prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie. Oprávnená osoba bude prostredníctvom tejto aplikácie objednávať voľnočasovú aktivitu pre dieťa, rovnako tak ospravedlňovať jeho neúčasť.

Registrácia poskytovateľov voľnočasových aktivít

Poskytovatelia voľnočasových aktivít v prípade, že chcú, aby sa na ich poskytované aktivity dal uplatňovať príspevok na úhradu voľnočasových aktivít pre dieťa sú povinní si zriadiť konto v informačnom systéme, v ktorom pri jeho zriaďovaní uvedú základné identifikačné údaje a najmä:

 • názov poskytovanej aktivity,
 • miesto, čas a rozsah jej poskytovania,
 • periodicitu jej poskytovania,
 • vek dieťaťa pre aké je určená,
 • počet detí, pre aký je určená,
 • výšku cenu,
 • kontaktné údaje
 • a podmienky poskytovania voľnočasovej aktivity.

Po účasti dieťaťa na voľnočasovej aktivite mu poskytovateľ prostredníctvom aplikácie potvrdí jeho účasť a ohodnotiť jeho kvalitu. Bez toho sa dieťa nemôže zúčastniť na ďalšej voľnočasovej aktivite, na ktorú sa objednáva prostredníctvom aplikácie. Následne po splnení týchto podmienok bude suma prevedená na poskytovateľa voľnočasovej aktivity do piatich dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca po absolvovaní voľnočasovej aktivity dieťaťom.

Príspevky budú poskytované od januára 2023. Dieťaťu, ktoré spĺňa podmienky sa na konto pripíše príspevok vo výške 60 Eur za kalendárny mesiac, spolu s príspevkami na 11 nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie