Schválenie účtovnej závierky – povinnosť pre spoločnosti

Účtovná závierka by mala byť schválená do 3 mesiacov od jej predloženia. Vyplýva to z § 40 Obchodného zákonníka

Príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Register účtovných závierok

S účinnosťou od 1.1.2014 sa účtovné závierky ukladajú do registra účtovných závierok. Uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok je splnená povinnosť uloženia účtovnej závierky v zbierke listín príslušného obchodného registra.

Schválenie účtovnej závierky dodatočne

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v zákonnej lehote, uvedie, že ukladá do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku. V tomto prípade ukladá oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.

Či spoločnosť zaslala oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra účtvných závierok je možné overiť na stránke registra účtovných závierok.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni?

Potrebovala by som povolenie na predaj alkoholu, nalievanie v kaviarni. Kde môžem získať toto povolenie?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť bezobalový obchod?

Z formulácie činnosti nie je zrejmé, čo bude predmetom „obchodnej činnosti“, t. j. či nepôjde o predaj tovaru, ktorý je z režimu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie