Schválenie účtovnej závierky – povinnosť pre spoločnosti

Účtovná závierka by mala byť schválená do 3 mesiacov od jej predloženia. Vyplýva to z § 40 Obchodného zákonníka

Príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Register účtovných závierok

S účinnosťou od 1.1.2014 sa účtovné závierky ukladajú do registra účtovných závierok. Uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok je splnená povinnosť uloženia účtovnej závierky v zbierke listín príslušného obchodného registra.

Schválenie účtovnej závierky dodatočne

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v zákonnej lehote, uvedie, že ukladá do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku. V tomto prípade ukladá oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.

Či spoločnosť zaslala oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra účtvných závierok je možné overiť na stránke registra účtovných závierok.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie