Právo v podnikaní

Právna úprava virtuálnej meny (kryptomeny) na Slovensku

Tento článok obsahuje prehľad najaktuálnejšej legislatívy v oblasti virtuálnych mien platnej v podmienkach Slovenskej republiky.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zlúčenie spoločností – čo je potrebné priložiť na obchodný register?

V nasledovnom článku si zhrnieme výpočet príloh, ktoré je potrebné doložiť k návrhu na zápis zlúčenia spoločností do obchodného registra....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena názvu firmy – zmena obchodného mena

Podnikáte pod obchodným menom, ktoré sa Vám už nezdá dostatočne pútavé a chceli by ste ho zmeniť za nové, len...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila základnú informáciu k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným zameranú pre výkon súkromnej zubárskej praxe...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako získať povolenie na činnosť „organizovanie športových podujatí“

Dňa 01.02.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí (ďalej len „zákon“). Tento zákon ustanovil,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Overovani_dokumentu_36x36

Ako založiť jóga štúdio

K prevádzkovaniu joga štúdia nepostačuje ohlásenie živnosti, ale postup je o niečo zložitejší. Ak chce inštruktor jogy prevádzkovať joga štúdio prostredníctvom právnickej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie a likvidácia záujmového združenia právnických osôb

V dnešnom článku Vám prinášame informácie o tom, ako založiť záujmové združenie právnických osôb.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vzdanie sa funkcie konateľa v s.r.o. alebo člena predstavenstva v a.s.

V zmysle § 133 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK