Právo v podnikaní

Postup pri likvidácii alebo zrušení spoločnosti

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Jej zániku však predchádza zrušenie spoločnosti. Zrušenie spoločnosti sa môže realizovať dvoma...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila komplexnú informáciu k založeniu súkromnej zubárskej praxe (stomatológie).

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zápis cudzinca do obchodného registra (podnik zahraničnej osoby)

Fyzická osoba s trvalým bydliskom mimo územia Slovenskej republiky (cudzinec) môže na území Slovenskej republiky podnikať za rovnakých podmienok a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie neziskovej organizácie

Ak ste sa rozhodli pre založenie neziskovej organizácie, odporúčame Vám ešte pred absolvovaním celého postupu uvedomiť si samotný účel a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pozastavenie či zrušenie živnosti – postup a poplatky

V zmysle § 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Živnostenský zákon“), pokiaľ podnikateľ...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zrušenie a zánik nadácie – dôvody zrušenia, postup

Ukončenie činnosti nadácie prebieha v dvoch krokoch – zrušenie a zánik. Nadácia zaniká dňom výmazu z príslušného registra. Samotnému zániku nadácie predchádza jej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Zmeny_v_spolocnosti_v_or_36x36

Založenie a zrušenie neinvestičného fondu

Čo je neinvestičný fond? Fond je organizácia, ktorá zhromažďuje finančné prostriedky s cieľom podporiť všeobecné prospešné účely alebo poskytnúť humanitárnu pomoc...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Družstvo – základné informácie k založeniu, jeho orgánom a zrušeniu

Problematiku družstva upravuje Obchodný zákonník. Pod pojmom družstvo sa rozumie právnická osoba s týmto označením v názve, ktorá je „spoločenstvom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK