Právo v podnikaní

Akmv-advokatska-kancelaria

Registrácia zubného röntgenu (RTG) v zubnej ambulancii

V tomto článku si priblížime, čo je potrebné k získaniu povolenia na prevádzkovanie zubného röntgenu v zubnej ambulancii – či už panoramatického, intraorálneho alebo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Obchodné podmienky a ochrana spotrebiteľa od 1.7.2024

Dňa 01.07.2024 vstupuje do účinnosti nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý nahradí tieto zákony: Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zakotvuje všeobecnú úpravy ochrany...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila komplexnú informáciu k založeniu súkromnej zubárskej praxe (stomatológie).

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie zubnej techniky

Zriadenie zubnej techniky je pomerne zložitý a časovo náročný proces. V tomto článku si prejdeme všetky potrebné kroky, ktoré je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Poplatky vo veciach obchodného registra

Súdne poplatky sú druhom poplatkov, ktoré sa v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie s.r.o. – postup, poplatky, lehoty

Na to, aby ste založili spoločnosť s ručením obmedzeným budete potrebovať: S účinnosťou od 1.11.2018 je potrebné v návrhu na založenie s.r.o. vyplniť aj políčka...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Dohoda medzi spoločníkmi / Shareholders‘ agreement (SHA)

V zmysle § 66c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len  „Obchodný zákonník“) možno za shareholders‘ agreement (SHA)...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmeny v obchodnom registri

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obchodnom registri“) zakotvuje zoznam...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK