Založenie spoločnosti

Založenie a vznik nadácie, proces, poplatky

Kto môže založiť nadáciu? Zákon ustanovuje, že zakladateľom nadácie môže byť tak fyzická osoba ako aj osoba právnická. Je tiež možná...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie nadácie na Slovensku – podmienky a postup

Nadácia je právnická osoba, má právnu subjektivitu a koná samostatne pod svojím menom. Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila komplexnú informáciu k založeniu súkromnej zubárskej praxe (stomatológie).

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie zubnej techniky

Zriadenie zubnej techniky je pomerne zložitý a časovo náročný proces. V tomto článku si prejdeme všetky potrebné kroky, ktoré je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako získať povolenie na činnosť „organizovanie športových podujatí“

Dňa 01.02.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí (ďalej len „zákon“). Tento zákon ustanovil,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie a likvidácia záujmového združenia právnických osôb

V dnešnom článku Vám prinášame informácie o tom, ako založiť záujmové združenie právnických osôb.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako zriadiť prevádzkareň?

Pojem “prevádzkareň” sa často zamieňa so sídlom / miestom podnikania podnikateľa. Sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa však nie je prevádzkarňou.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie neziskovej organizácie

Ak ste sa rozhodli pre založenie neziskovej organizácie, odporúčame Vám ešte pred absolvovaním celého postupu uvedomiť si samotný účel a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK