Založenie spoločnosti

Ako založiť rodinný podnik?

S účinnosťou od roku 2022 by mohli vznikať rodinné podniky. Pripravovaná zmena zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie sociálneho podniku

Už dlhodobejšie sa do popredia dostáva téma sociálneho podnikania, prípadne v širšom kontexte aj spoločensky zodpovedného podnikania, kedy nie je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Oznamovacia povinnosť pre občianske združenia do 30.06.2019

Zákonom č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Základné imanie v spoločnosti s ručením obmedzeným

Základné imanie je počiatočný kapitál obchodnej spoločnosti. Výška základného imania sa nemení v závislosti od ekonomického vývoja spoločnosti, ale len...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zriadenie pracoviska kontroly originality

Kontrolou originality je podľa ustanovenia § 123 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie s.r.o. zahraničnou osobou – občanom EÚ alebo z tretích krajín

V prípade založenia s.r.o., kde spoločník alebo konateľ je zahraničná osoba platia rôzne podmienky. V zásade rozdiel je hlavne v...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výhody a nevýhody s.r.o. oproti živnosti (SZČO)

Najčastejšími formami podnikania v podmienkach Slovenskej republiky je podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným a podnikanie fyzickej osoby - podnikateľa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie s.r.o. – postup, poplatky, lehoty

Na to, aby ste založili spoločnosť s ručením obmedzeným budete potrebovať: Najdôležitejším potrebným dokumentom je zakladateľská listina / spoločenská zmluva. Ak...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK