Založenie spoločnosti

Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila komplexnú informáciu k založeniu súkromnej zubárskej praxe (stomatológie).

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zápis cudzinca do obchodného registra (podnik zahraničnej osoby)

Fyzická osoba s trvalým bydliskom mimo územia Slovenskej republiky (cudzinec) môže na území Slovenskej republiky podnikať za rovnakých podmienok a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie neziskovej organizácie

Ak ste sa rozhodli pre založenie neziskovej organizácie, odporúčame Vám ešte pred absolvovaním celého postupu uvedomiť si samotný účel a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Družstvo – základné informácie k založeniu, jeho orgánom a zrušeniu

Problematiku družstva upravuje Obchodný zákonník. Pod pojmom družstvo sa rozumie právnická osoba s týmto označením v názve, ktorá je „spoločenstvom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry

Aby ste mohli začať podnikať v oblasti cestovného ruchu ako cestovná kancelária, je potrebné obrátiť sa na príslušný okresný úrad,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie a vznik nadácie, proces, poplatky

Kto môže založiť nadáciu? Zákon ustanovuje, že zakladateľom nadácie môže byť tak fyzická osoba ako aj osoba právnická. Je tiež možná...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie nadácie na Slovensku – podmienky a postup

Nadácia je právnická osoba, má právnu subjektivitu a koná samostatne pod svojím menom. Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie zubnej techniky

Zriadenie zubnej techniky je pomerne zložitý a časovo náročný proces. V tomto článku si prejdeme všetky potrebné kroky, ktoré je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK