Založenie spoločnosti

Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila komplexnú informáciu k založeniu súkromnej zubárskej praxe (stomatológie).

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie zubnej techniky

Zriadenie zubnej techniky je pomerne zložitý a časovo náročný proces. V tomto článku si prejdeme všetky potrebné kroky, ktoré je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie s.r.o. – postup, poplatky, lehoty

Na to, aby ste založili spoločnosť s ručením obmedzeným budete potrebovať: S účinnosťou od 1.11.2018 je potrebné v návrhu na založenie s.r.o. vyplniť aj políčka...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Akciová spoločnosť – základná charakteristika a orgány

Akciová spoločnosť – základná chrakteristika „Akciová spoločnosť[1] je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie

S účinnosťou od 01.01.2017 bola zákonom č. 389/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)

S účinnosť od 1.1.2017 má byť do právneho poriadku SR zavedená nová forma obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Organizačná zložka podniku (slovenská / zahraničná)

Čo sa rozumie pod organizačnou zložkou podniku? Organizačná zložka podniku je hospodárska jednotka podniku, ktorej vytvorenie sa zapisuje do obchodného registra. So...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie neziskovej organizácie

Ak ste sa rozhodli pre založenie neziskovej organizácie, odporúčame Vám ešte pred absolvovaním celého postupu uvedomiť si samotný účel a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK