Založenie spoločnosti

Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila základnú informáciu k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným zameranú pre výkon súkromnej zubárskej praxe...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako získať povolenie na činnosť „organizovanie športových podujatí“

Dňa 01.02.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí (ďalej len „zákon“). Tento zákon ustanovil,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie a likvidácia záujmového združenia právnických osôb

V dnešnom článku Vám prinášame informácie o tom, ako založiť záujmové združenie právnických osôb.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako zriadiť prevádzkareň?

Pojem “prevádzkareň” sa často zamieňa so sídlom / miestom podnikania podnikateľa. Sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa však nie je prevádzkarňou.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie neziskovej organizácie

Ak ste sa rozhodli pre založenie neziskovej organizácie, odporúčame Vám ešte pred absolvovaním celého postupu uvedomiť si samotný účel a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie sociálneho podniku

Už dlhodobejšie sa do popredia dostáva téma sociálneho podnikania, prípadne v širšom kontexte aj spoločensky zodpovedného podnikania, kedy nie je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie SE – 3. časť (Pramene práva)

Pramene práva podľa čl. 9 Nariadenia SE Úprava prameňov právneho inštitútu SE je rozdelená medzi Nariadenie SE, Smernicu o SE, stanovy a právo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výpis z registra trestov cudzinca ako štatutára novozakladanej spoločnosti

Niekedy nastáva situácia, kedy štatutárom novozakladanej spoločnosti je občan jednej krajiny, ktorý má zároveň pobyt v druhej krajine. V prípade,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK