Zaručený elektronický podpis – ušetrené poplatky

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 05.12.2012 |

Zaručený elektronický podpis – ušetrené poplatky

Súdne poplatky – Obchodný register

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch “Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.”

Podanie návrhu na zápis s.r.o.

 • bez ZEP: 331,50 EUR
 • so ZEP: 165,75 EUR

Podanie návrhu na zápis fyzickej osoby

 • bez ZEP: 165,50 EUR
 • so ZEP: 82,75 EUR

Podanie návrhu na zápis a.s.

 • bez ZEP: 829 EUR
 • so ZEP: 414,50 EUR

Podanie návrhu na zápis zmeny

 • bez ZEP: 66 EUR
 • so ZEP: 33 EUR

Výpis z Obchodného registra

 • bez ZEP: 6,50 EUR
 • so ZEP: 0,33 EUR

Listina zo zbierky listín – 50 strán

 • bez ZEP: 16,50 EUR
 • so ZEP: 0,33 EUR

Správne poplatky – Kataster nehnuteľností

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností

 • bez ZEP: 66 EUR
 • so ZEP: 33 EUR

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný zrýchlene

 • bez ZEP: 266 EUR
 • so ZEP: 133 EUR

Správne poplatky – Živnostenský úrad

Voľné živnosti

 • bez ZEP: 5 EUR
 • so ZEP: 0 EUR

Remeseľné / Viazané živnosti

 • bez ZEP: 15 EUR
 • so ZEP: 7,50 EUR

Naše služby:

 • komplexné právne služby a poradenstvo na celom území SR

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.