Zaručený elektronický podpis – ušetrené poplatky

Súdne poplatky – Obchodný register

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch “Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.”

Podanie návrhu na zápis s.r.o.

 • bez ZEP: 331,50 EUR
 • so ZEP: 165,75 EUR

Podanie návrhu na zápis fyzickej osoby

 • bez ZEP: 165,50 EUR
 • so ZEP: 82,75 EUR

Podanie návrhu na zápis a.s.

 • bez ZEP: 829 EUR
 • so ZEP: 414,50 EUR

Podanie návrhu na zápis zmeny

 • bez ZEP: 66 EUR
 • so ZEP: 33 EUR

Výpis z Obchodného registra

 • bez ZEP: 6,50 EUR
 • so ZEP: 0,33 EUR

Listina zo zbierky listín – 50 strán

 • bez ZEP: 16,50 EUR
 • so ZEP: 0,33 EUR

Správne poplatky – Kataster nehnuteľností

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností

 • bez ZEP: 66 EUR
 • so ZEP: 33 EUR

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný zrýchlene

 • bez ZEP: 266 EUR
 • so ZEP: 133 EUR

Správne poplatky – Živnostenský úrad

Voľné živnosti

 • bez ZEP: 5 EUR
 • so ZEP: 0 EUR

Remeseľné / Viazané živnosti

 • bez ZEP: 15 EUR
 • so ZEP: 7,50 EUR

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie