Zrušenie kolkových známok od roku 2014

Kolkové známky vydané do 31. decembra 2013 nemožno od 1. januára 2014 predávať a možno ich použiť do 30. septembra 2014.

POZOR ZMENA: Kolkové známky sa budú predávať do 30.11.2014

Kolkové známky možno vrátiť od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 prostredníctvom Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej poštou. Žiadateľ k žiadosti pripojí kolkové známky a zoznam s uvedením počtu kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a uvedie celkovú sumu predložených kolkových známok.

Ak je žiadateľom fyzická osoba, uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak je žiadateľom právnická osoba, uvedie názov a sídlo a číslo účtu, na ktorý sa má suma vrátiť.

Pošta je povinná žiadateľovi vyplatiť nominálnu hodnotu predložených a overených kolkových známok do 30 dní odo dňa overenia ich pravosti.

Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry sa budú platiť v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom na príslušný účet alebo prevodom z účtu v banke. Súdy, orgány štátnej správy súdov a prokuratúry sú povinné prijať platbu poplatku v hotovosti, ak poplatok v jednotlivom prípade neprevyšuje sumu 300 eur. Ak poplatok v jednotlivom prípade prevyšuje 100 eur, súdy, orgány štátnej správy súdov a prokuratúry sú povinné prijať platbu platobnou kartou. Poplatky sa môžu platiť prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo platbou prostredníctvom internetu, ak súdy, orgány štátnej správy súdov a prokuratúry majú vytvorené technické podmienky na zavedenie týchto spôsobov vyberania poplatkov.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie