Zrušenie kolkových známok od roku 2014

Kolkové známky vydané do 31. decembra 2013 nemožno od 1. januára 2014 predávať a možno ich použiť do 30. septembra 2014.

POZOR ZMENA: Kolkové známky sa budú predávať do 30.11.2014

Kolkové známky možno vrátiť od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 prostredníctvom Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej poštou. Žiadateľ k žiadosti pripojí kolkové známky a zoznam s uvedením počtu kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a uvedie celkovú sumu predložených kolkových známok.

Ak je žiadateľom fyzická osoba, uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak je žiadateľom právnická osoba, uvedie názov a sídlo a číslo účtu, na ktorý sa má suma vrátiť.

Pošta je povinná žiadateľovi vyplatiť nominálnu hodnotu predložených a overených kolkových známok do 30 dní odo dňa overenia ich pravosti.

Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry sa budú platiť v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom na príslušný účet alebo prevodom z účtu v banke. Súdy, orgány štátnej správy súdov a prokuratúry sú povinné prijať platbu poplatku v hotovosti, ak poplatok v jednotlivom prípade neprevyšuje sumu 300 eur. Ak poplatok v jednotlivom prípade prevyšuje 100 eur, súdy, orgány štátnej správy súdov a prokuratúry sú povinné prijať platbu platobnou kartou. Poplatky sa môžu platiť prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo platbou prostredníctvom internetu, ak súdy, orgány štátnej správy súdov a prokuratúry majú vytvorené technické podmienky na zavedenie týchto spôsobov vyberania poplatkov.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie