Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Zrušenie kolkových známok od 1. júla 2014

Autor: Advokátska kancelária; Kategória: Rôzne

Prezident SR podpísal schválenú novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V súčasnosti sú poplatky vyberané štyrmi spôsobmi: 1) v hotovosti, 2) bezhotovostne, 3) zaplatením formou poštového poukazu alebo 4) formou kolkovej známky. Podľa predmetnej novely papierové kolkové známky vydané do 30. júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014 nemožno od 1. júla 2014 predávať a možno ich použiť do 31. decembra 2014. Ostatné spôsoby platenia poplatkov zostávajú zachované.


POZOR ZMENA: Kolkové známky sa budú predávať do 30.11.2014

Poplatky bude možné platiť priamo na príslušnom orgáne v kiosku alebo u úradníka v špeciálnej registračnej pokladni alebo aj platobnou kartou (POS terminál). V prípade elektronickej komunikácie bude možné platiť poplatky aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu. Značnou výhodou je tak možnosť platby poplatku priamo na mieste každého zapojeného úradu, na rozdiel od súčasnosti.

Dôvodová správa k návrhu zákona uvádza ako dôvod zrušenia papierových kolkových známok vytvorenie priestoru na ich falšovanie a zneužívanie, čo zvyšuje náklady na ich výrobu. K rozhodnutiu prispelo aj zníženie počtu predajných miest pre verejnosť na vybranú skupinu predajcov, čo nepodporuje požadovanú jednoduchosť ani hospodárnosť konania na úradoch. Cieľom novely je tak časová, ako aj administratívna úspora pri vybavovaní rôznych podaní.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.