Daňová licencia – nová daň pre spoločnosti

Dňa 12.11.2013 poslanci Smeru na zasadnutí parlamentného výboru pre financie a rozpočet schválili pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, ktorý zavádza novú daň pre spoločnosti (tzv. daňové licencie). Zavedenie daňových licencií minister financií odôvodnil spravodlivejším zdanením obchodných spoločností, ktoré sa dlhodobo vyhýbajú plateniu daní. Zároveň očakáva aj vyčistenie obchodného registra.

Nová daň pre obchodné spoločnosti sa primárne dotkne spoločností, ktoré budú v strate alebo dosahujú len minimálny zisk. V týchto prípadoch nová daň spôsobí, že pre podnikateľa bude drahšie podnikanie prostredníctvom obchodnej spoločnosti v porovnaní s podnikaním fyzickej osoby. Navyše, ak bude spoločník spoločnosti zároveň aj jej zamestnancom, zaplatí štátu dvakrát – odvody, ako aj daňovú licenciu.

Daňová licencia – výška dane

Výška daňových licencií bude závisieť od tržieb spoločnosti, ako aj od skutočnosti, či spoločnosť je alebo nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa návrhu budú spoločnosti, ktoré nie sú platiteľom DPH a majú tržby do 500.000 EUR, povinné platiť daňovú licenciu vo výške 480 EUR. Je však potrebné zdôrazniť, že pokiaľ má spoločnosť obrat minimálne 49.790 EUR za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, stáva sa povinným platiteľom DPH. Automaticky tak spadá do skupiny spoločností, ktoré zaplatia daň v dvojnásobnej výške (960 EUR).

Pre platiteľov DPH bude podnikanie ešte drahšie. Minimálna výška dane bude pre spoločnosti, ktoré sú platiteľom DPH, vo výške 960 EUR. Táto skutočnosť môže ovplyvniť aj záujem spoločností registrovať sa ako dobrovoľní platitelia DPH.

Obchodné spoločnosti s tržbami vyššími ako pol milióna eur zaplatia najvyššiu licenciu vo výške 2 880 EUR.

Ministerstvo financií obhajuje zavedenie daňových licencií aj možnosťou ich započítania dalšie tri roky.

Daňová licencia – výnimky z platenia dane

Daňová licencia sa nedotkne živnostníkov – samostatne zárobkovo činných osôb. Povinnosť platiť daň sa nebude vzťahovať ani na novovzniknuté spoločnosti v prvom roku.

Spoločnosti v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii.

Návrh zatiaľ neupravuje, ako sa daňová licencia dotkne spoločností, ktoré budú v konkurze, likvidácii či reštrukturalizácii.

Zníženie dane z príjmu

Daňové licencie chce ministerstvo financií zaviesť spoločne so znížením dane z príjmov pre firmy zo súčasných 23 % na 22 %.

Účinnosť

Prvýkrát sa majú licencie platiť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie