Daňové právo

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Dňa 29.11.2012 schválila Národná rada Slovenskej republiky nový zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý je uverejnený v Zbierke zákonov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zábezpeka na daň (DPH)

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila informáciu k skladaniu zábezpeky pri registrácii k DPH, ktorá bola do nášho právneho poriadku...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie rovnej dane od 01.01.2013

Novela zákona o dani z príjmov prináša najmä tieto zmeny: obmedzenie možnosti uplatnenia 40 % paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 eur...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Daňová licencia – nová daň pre spoločnosti

Dňa 12.11.2013 poslanci Smeru na zasadnutí parlamentného výboru pre financie a rozpočet schválili pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Od 1.1.2014 komunikácia s daňovým úradom len elektronicky!

V zmysle § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Niektoré zmeny pre podnikateľov od 1.1.2014

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila informáciu o niektorých zmenách, ktoré prináša rok 2014 pre podnikateľov: Daň z príjmu S účinnosťou od 1.1.2014...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Účtovníctvo podnikateľov

Podnikatelia sú povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2014

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2014 je daňovník povinný podať do 31. januára 2014, ak mu vznikla...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK