Daňové právo

Elektronická faktúra

Podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) je elektronickou...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zdaniteľnosť príjmov rezidenta SR vykonávajúceho závislú prácu v zahraničí

Zdaniteľnosť príjmov rezidenta SR vykonávajúceho závislú prácu v Poľsku Zdaniteľnosť príjmov rezidenta SR je potrebné posúdiť v zmysle Zmluvy medzi Slovenskou republikou...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Elektronické zasielanie podaní za klienta advokátom na daňový úrad

V praxi sme sa stretli s otázkou, či môže advokát, ktorý má zaručený elektronický podpis, oznamovať údaje o klientovi daňovému...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

SEPA – Single Euro Payments Area

Čo je SEPA? Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách), tzv. SEPA, predstavuje jednotnú oblasť platieb v eurách. Cieľom tohto...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o DPH – kontrolné výkazy a ďalšie zmeny

V októbri 2013 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o dani z príjmov

K zvýšeniu atraktivity podnikateľského prostredia znížením administratívnej záťaže pre podnikateľov a k eliminácii daňových únikov má prispieť novela zákona č....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2014

Dňa 17.10.2013 bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. Zmeny a doplnenia, ktoré sa prijali novelou...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povinnosť podnikateľov používať bankové účty v tvare IBAN od 01.02.2014

Od 1.2. 2014 musia všetky firmy na Slovensku v komunikácií s bankami používať čísla účtov v tvare IBAN, a to...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK