Povinnosť podnikateľov používať bankové účty v tvare IBAN od 01.02.2014

Od 1.2. 2014 musia všetky firmy na Slovensku v komunikácií s bankami používať čísla účtov v tvare IBAN, a to tak v rámci SR, ako aj v zahraničnom platobnom styku. IBAN nahrádza doterajšie národné čísla účtov a kódy bánk používané v tuzemskom platobnom styku.

Každý platobný príkaz, tak pri zahraničných ako aj tuzemských platbách, musí obsahovať platný kód IBAN čísla účtu príjemcu. Bankový účet v tvare IBAN musí obsahovať 24 alfanumerických znakov.

Od 1.2.2014 čísla účtov v národnom formáte, ktoré sú v súčasnosti používané, nebudú viac akceptované. Číslo účtu banky za podnikateľa do IBAN formátu konvertovať nebudú. Výnimka je v prípade spotrebiteľa, kde banka bude konvertovať jeho číslo účtu na IBAN bezodplatne až do 1.2.2016.

V prípade uvedenia nesprávneho alebo neexistujúceho kódu IBAN príjemcu, bude platobný príkaz bankou odmietnutý.

Od 1.2.2016 pribudne aj povinnosť uvádzať swiftový kód banky príjemcu tzv. “BIC” pri zadávaní zahraničného platobného príkazu.

Vzhľadon na uvedené odporúčame, aby podnikatelia čo najskôr informovali svojich obchodných partnerov o svojich bankových účtoch v tvare IBAN.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie