Zrušenie rovnej dane od 01.01.2013

Novela zákona o dani z príjmov prináša najmä tieto zmeny:

  • obmedzenie možnosti uplatnenia 40 % paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne
  • zrušenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností
  • zvýšenie sadzieb dane: právnické osoby: na 23%, fyzické osoby: 19 % sadzba dane sa bude uplatňovať do výšky 176,8-násobku platného životného minima, inak 25 %
  • zavedenie dodatočnej osobitnej 5 % sadzby dane pre poslancov, prezidenta, členov vlády, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu
  • zvýšenie hranice, od ktorej sú fyzické osoby povinné platiť preddavky na daň z príjmov z 1 660 eur na 2 500 eur
  • zvýšenie hranice na oslobodenie peňažných a nepeňažných výhier od dane z 165,97 eur na 350 eur
  • úprava lehoty na podanie daňového priznania – nedovoľuje sa daňovníkom, ktorých lehota na podanie daňového priznania uplynie v kalendárnom roku 2013, podať daňové priznanie v predĺženej lehote. Výnimkou sú len daňovníci, ktorých súčasťou príjmov sú aj príjmy plynúce zo zahraničia. Tu je možné predĺženie najviac o tri kalendárne mesiace na základe oznámenia.
  • sprísnenie podmienok uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie