GDPR – Aké je znenie nariadenia?

GDPR je skratka z anglického názvu General Data Protection Regulation, čo v slovenčine znamená všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Celý názov nariadenia je „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“.

Čo je to nariadenie? 

Nariadenie je jedným z druhov právnych aktov Európskej únie. Keď Európska únia príjme nariadenie, nariadenie sa uplatňuje jednotne a automaticky vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Právna úprava nariadenia je teda uplatniteľná aj v Slovenskej republike a nie je potrebné, aby tá istá právna úprava bola obsiahnutá aj vo vnútroštátnej právnej norme (v zákone) resp. transponovaná do slovenského právneho poriadku. 

Kde nájdem znenie GDPR nariadenia? 

Znenie nariadenia GDPR je zverejnené na tejto webovej stránke. Tu je možné dohľadať konsolidované znenie, ako aj rôzne jazykové verzie v úradných jazykoch jednotlivých členských štátov Európskej únie. 

Keďže sa jedná o nariadenie Európskej únie, nie náš vnútroštátny právny predpis, nariadenie GDPR nie je možné nájsť v slovenskej zbierke zákonov. 

Zákon o ochrane osobných údajov 

Nariadenie GDPR nie je možné stotožňovať so zákonom o ochrane osobných údajov. Jedná sa o dva samostatné právne akty. Kým nariadenie GDPR je právnym aktom Európskej únie, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vnútroštátna právna norma (zákon). Nič také ako „zákon o GDPR“ teda neexistuje, napriek tomu, že v hovorovej reči sa toto označenie bežne používa. Aký je vzťah nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov si priblížime v niektorom z budúcich príspevkov. 

Aby sme sa pri vyjadrovaní nedopúšťali nepresností je potrebné rozlišovať, či hovoríme o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov – GDPR, o našom vnútroštátnom zákone na ochranu osobných údajov alebo o ochrane osobných údajov vo všeobecnosti, pričom ochrana osobných údajov je okrem GDPR a zákona o ochrane osobných údajov zakotvená aj v ďalších právnych predpisoch ako napr. zákon o elektronických komunikáciách, Zákonník práce atď.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Skopírovanie obchodných podmienok z iného webu, je to legálne?

Dobrý deň, je možné skopírovať obchodné podmienky z inej webovej stránky a pridať si ich na svoju s tým, že...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie