Niektoré zmeny pre podnikateľov od 1.1.2016

Odvody na verejné zdravotné poistenie od januára 2016

Preddavok na poistné sa zvyšuje zo sumy 57,68 EUR na sumu 60,06 EUR. V prípade osoby so zdravotným poistením sa suma znižuje na polovicu.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od januára 2016

Minimálna suma poistného sa od januára 2016 zvyšuje na sumu 142,20 EUR mesačne. Túto sumu sú platitelia povinní platiť za január 2016 prvýkrát najneskôr do 8.2.2016. Výnimkou sú len živnostníci, ktorí v roku 2015 odvody do Sociálnej poisťovne neplatili – pokiaľ v roku 2015 dosiahli hrubý príjem 5148 EUR, sú povinní platiť odvody od 1.7.2016.

Minimálna mzda v roku 2016

Od 1.1.2015 sa zvýši minimálna mzda zo súčasných 380 EUR na sumu 405 EUR mesačne. Minimálna výška hrubého hodinového zárobku bude v sume 2,328 EUR.

Elektronické dialničné nálepky od januára 2016

Na rok 2016 môžu motoristi už zakúpiť elektronickú dialničnú známku, viac informácií nájdete na eznamka.sk. Ročné diaľničné známky z roku 2015 platia tradične až do 31. januára 2016.

Virtuálna registračná pokladnica

Na evidenciu tržieb (platieb prijatých z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť) môžu podnikatelia používať od roku 2016 virtuálnu registračnú pokladnicu.

Založenie s.r.o. bez 5000 EUR na bankovom účte

Od 01.01.2016 nadobudne účinnosť novela, ktorá sa opäť vracia k stavu spred decembra 2013 a peňažné vklady alebo ich časti bude možné opäť vkladať aj do pokladnice založenej spoločnosti. Podnikanie prostredníctvom obchodnej spoločnosti bude opäť pre mnohých prístupnejšie. Opätovne sa tak splatenie vkladov resp. jeho častí bude obchodnému registru preukazovať písomným vyhlásením správcu vkladu.

Niektoré ďalšie zmeny

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie